Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Jetro Matilainen

  • 050 505 1513

Kt 62 Huuhkala-Käyhkää

Tiehanke Valmistunut Etelä-Karjala Etelä-Savo

Hankkeessa kantatietä 62 parannettiin ja levennettiin noin 15 kilometrin matkalta välillä Huuhkala–Käyhkää.

Hankkeessa kantatietä 62 parannettiin ja levennetiin noin 15 kilometrin matkalta välillä Huuhkala–Käyhkää. Tavoitteena oli parantaa liikenneturvallisuutta ja metsäteollisuuden kuljetusten varmuutta. Kantatie 62 on merkittävä metsäteollisuuden kuljetusväylä Etelä-Karjalan tuotantolaitoksille.
 
Hankkeessa Huuhkalan ja Käyhkään välinen tiejakso levennettiin 8 metriä leveäksi tieksi, josta ajoradan osuus on 7 metriä. Suunnittelualue alkoi Huuhkalan kylästä, noin kahdeksan kilometriä Puumalasta ja päättyi ennen Käyhkään kylää Ruokolahdella. Tie on geometrialtaan mutkainen ja se oli pääosin liian kapea nykyiselle liikenteelle. Tien leveys suunnitteluosuudella vaihteli nykytilanteessa 6,0 metristä 8,0 metriin.
 
Raskas liikenne rasitti kapeaa ja paikoin riittämättömin rakennekerroksin tehtyä tietä, jolla oli yleisesti kuivatuspuutteita. Tien kuivatusta parannettiin perkaamalla laskuojia ja avartamalla leikkausosuuksia. Myös linja-autopysäkkejä muotoiltiin työssä ohjeiden mukaisiksi.
 
Rakentaminen käynnistyi toukokuussa 2018, ja hankkeen urakoitsijana toimi Destia Oy. Hankkeen kustannukset, noin 4,9 milj. euroa, sisältyivät vuosien 2016-2019 korjausvelkaohjelmaan.

Kartta hankealueesta.