Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809
  • terhi.haapaniemi(at)vayla.fi

Ramboll CM Oy

Rakennuttajakonsultti

Antti Uotila

  • 050 567 5715
  • antti.uotila(at)ramboll.fi

Tesoman seisake

Ratahanke Käynnissä Pirkanmaa

Tampereella sijaitsevalle Tesoman alueelle toteutetaan uusi seisake. Seisakkeen valmistuttua Tesomalta pääsee junalla Tampereen keskustaan kymmenessä minuutissa. 

Näkymä tulevan seisakkeen kohdasta.

Hankkeen tausta

Tesoman kaupunginosan maankäyttö on kehittynyt paljon viime vuosina. Tampereen kaupungin laatiman asemakaavan mukaisesti alueelle on toteutettu liike- ja asuinrakennuksia. Asemakaavassa on myös varauduttu seisakkeen rakentamiseen rataosalle Lielahti-Kokemäki (kilometrivälillä 196+100 – 196+360). 

Tesoman seisakkeesta on laadittu vuosina 2019-2020 ratasuunnitelma ja vuonna 2020 rakentamissuunnitelma. 

Tavoitteet

Valtion ja Tampereen kaupunkiseudun välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksessa 2020-2023 (MAL-sopimus) on määritetty toimenpiteitä joukkoliikennejärjestelmän kehittämiseksi. Tesoman junaseisakkeen rakentaminen on yksi MAL-sopimuksessa esitetyistä toimenpiteistä.

Hankkeen tavoitteena on kehittää joukkoliikennejärjestelmää monipuolisemmaksi ja vahvistaa Tesoman seutua. 

Eteneminen

Seisakkeen vaatima uusi silta (Vanamon alikäytävä) toteutettiin jo kesällä 2020. Tesoman seisakkeen rakentamisurakka on kilpailutettu syksyn 2020 aikana ja työt käynnistyvät loppuvuonna 2020. Seisakkeen rakennustyöt valmistuvat loppukesällä 2021 ja junat alkavat pysähtyä Tesoman seisakkeella syksyllä 2021. 

Kustannukset

Hanke toteutetaan yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa. Kustannukset jaetaan puoliksi osapuolten kesken MAL-sopimuksen mukaisesti. Koko hankkeen kustannusarvio on 4,2 miljoonaa euroa sisältäen jo toteutetun alikäytävän kustannukset.