Tesoman seisake

Suunnitteilla

Väylävirasto on käynnistänyt Tampereen Tesoman seisakkeen ratasuunnitelman laatimisen.

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809
  • terhi.hapaniemi(at)vayla.fi

Ramboll CM Oy

Suunnitteluttajakonsultti

Ari-Pekka Onnela

  • 0408348252
  • ari-pekka.onnela(at)ramboll.fi

NRC Group Finland Oy

Suunnittelukonsultti

Tomi Lindgren

  • 0408630531
  • tomi.lindgren(at)vr.fi

Tesoman seisake, ratasuunnitelma, Tampere

Juna kulkee syksyisessä maisemassa.

Hankeen sisältö

Väylävirasto päätti käynnistää 20.12.2018 Tesoman seisakkeen ratasuunnitelman laatimisen. Suunnitelma on laadittu yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Ratasuunnitelma koskee Tampereen Tesoman seisaketta rataosalla Lielahti-Pori. Suunnittelualue rajautuu idässä Tesoman valtatiehen, pohjoisessa Tesomankatuun, etelässä  Porin rataan ja lännessä  Ristimäen  kaupungin osan kortteliin 3785 ja Ristimäenkadun eteläpuolella kortteliin  3798.  Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitsee Tesoman uudistuvan liikekeskuksen alue.

Suunnittelualue on nykyisin yksiraiteisella rataosalla korkealla penkereellä. Penkereen alittaa Vanamon alikäytävä, joka korvataan uudella vinojalkaisella laattakehäsillalla. Alueelle suunniteltiin seisakkeen lisäksi kevyen liikenteen yhteydet kaupungin katuverkkoon ja liityntäpysäköintialueet.

-

 

Aikataulu

Ratasuunnitelma on pidetty yleisesti nähtävänä 30 päivää 13.12.2019 - 20.1.2020 välisen ajan.

 

Liikenne- ja viestintävirasto on 1.7.2020 päätöksellään TRAFICOM/271077/05.02.03.02/2020 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Tesoman seisake, ratasuunnitelma, Tampere.

 

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävillä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla 29.7.2020 - 4.9.2020 välisen ajan osoitteessa

https://vayla.fi/-/kuulutus-suunnitelman-hyvaksymispaatoksesta-tesoman-seisake-ratasuunnitelma-tampere

 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Terhi Haapaniemi, puhelin 029 534 3809 ja terhi.haapaniemi(at)vayla.fi.

reaktionapit
Sivu päivitetty 10.08.2020