Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Siltainsinööri

Juha Noeskoski

  • 0295 016 364

Siltatyöt 2024 - Päijät-Häme

Tiehanke Käynnissä Päijät-Häme

Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Päijät-Hämeen alueella. Päijät-Hämeen alueella on noin 600 tiesiltaa. Siltojen peruskorjaus- ja uusimistöiden lisäksi vuosittain uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia. 

Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tienkäyttäjille pyritään minimoimaan uusimisten ja peruskorjausten lisäksi pienemmillä ylläpitokorjauksilla. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys. Lisäksi asianmukaisilla siltojen hoitotoimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä ja hidastaa siltojen rappeutumista.

Merkittävimmät siltahankkeet Päijät-Hämeessä 2024

  • Joutjärven risteyssillan A ja Kankaanpään risteyssillan korjaaminen Lahdessa
  • Otsontien, Aurinkolan, Ullankankaan, Rauten, Luhdan, Nastonharjun ja Upon alikulkukäytävien peruskorjaus Lahdessa
  • Kosken sillan uusiminen Hollolassa

Vuoden 2024 peruskorjaus- ja uusimiskohteiden sijainnit on esitetty tarkemmin oheisissa kartoissa.

Katso myös päällystystyöt Uudellamaalla, Kanta- ja Päijät-Hämeessä