Yhteystiedot

Uudenmaan ELY-keskus

Siltainsinööri

Juha Noeskoski

  • 0295 016 364

Siltatyöt 2020 - Päijät-Häme

Tiehanke Käynnissä Päijät-Häme

Valokuva vinoköysisillasta. Sillan valot loistavat illalla. Uudenmaan ELY-keskus vastaa liikenneasioista Päijät-Hämeen alueella. Päijät-Hämeen alueella on noin 600 tiesiltaa.  Siltojen peruskorjaus- ja uusimistöiden lisäksi vuosittain uusitaan teräsputkisiltoja ja tehdään pienempiä siltojen rakenneosien korjauksia.

Siltojen huonokuntoisuudesta johtuvaa haittaa tienkäyttäjille pyritään minimoimaan uusimisten ja peruskorjausten lisäksi pienemmillä ylläpitokorjauksilla. Näiden korjausten aikana liikenteelle aiheutuu vähemmän haittoja, sillä liikenne pääsee kulkemaan sillalla korjaustöiden aikanakin. Liikkumiseen voi silti tulla muutaman minuutin viivästys. Lisäksi asianmukaisilla siltojen hoitotoimenpiteillä voidaan ennaltaehkäistä vaurioiden syntymistä ja hidastaa siltojen rappeutumista.

 

 


Valokuva, jossa pieni silta joen yllä.

 

Merkittävimmät siltahankkeet Päijät-Hämeessä 2020

  • Kuuden teräsputkisillan kunnostukset Heinolassa, Hartolassa, Orimattilassa ja Sysmässä

Vuoden 2020 peruskorjaus- ja uusimiskohteiden sijainnit on esitetty tarkemmin oheisissa kartoissa.