Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600

Plaana Oy

Projektipäällikkö

Hilkka Piippo

  • 040 518 0373

Vt 9 Orivesi - Jyväskylä

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi Pirkanmaa

ELY-keskus on käynnistänyt toimenpideselvityksen välille Orivesi-Jyväskylä. Suunnittelualue alkaa Orivedeltä kantatien 58 eritasoliittymästä ja päättyy Jyväskylään valtatien 18/23 eritasoliittymään. Valtatiejakson pituus on noin 103 km. Toimenpideselvitys on esisuunnitelma, jossa esitetään Orivesi-Jyväskylä välin kehittämisratkaisu, jolla parannetaan liikenneturvallisuutta, liikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja matka-aikaa sekä edistetään kestävän liikkumisen mahdollisuuksia. Lisäksi suunnitelmassa kuvataan, kuinka liikenteen aiheuttamia haittavaikutuksia torjutaan. Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2013 valmistunut valtatie 9 kehittämisselvitys välillä Jyväskylä-Jämsä.

Hankkeen yhteydessä laaditaan myös valtatien 9 aluevaraussuunnitelmat Muuramen ja Korpilahden taajamien kohdalle. Aluevaraussuunnitelma on yksi kaavoituksen taustaselvityksistä ja sillä suunnitellaan esitys maantiealueen tilavarauksista asemakaavoihin. Aluevaraussuunnitelmalla ei ole suoranaisia oikeusvaikutuksia, mutta tilavaraukset saavat lainvoiman, kun kaava hyväksytään.

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt hankkeen vuoden 2020 lopussa. Suunnitelmia laativana konsulttina toimii Plaana Oy. 

​​​​​​Suunnittelua ohjaa hankeryhmä, johon kuuluu asiantuntijoita eri organisaatioista:
•    Keski-Suomen ELY keskus (L ja Y)
•    Pirkanmaan ELY-keskus (L)
•    Väylävirasto
•    Jyväskylän kaupunki
•    Jämsän kaupunki
•    Muuramen kunta
•    Oriveden kaupunki
•    Keski-Suomen liitto
•    Keski-Suomen museo

 

Suunnittelutilanne

Toimenpideselvitys


​​​​​​Suunnitelmaluonnokset valmistuivat syksyllä 2021 ja niistä pyydettiin palautetta tienkäyttäjiltä, lähialueen asukkailta ja muilta sidosryhmiltä.

Suunnitelmaluonnokset

Kaikki palautteet käydään läpi, jonka jälkeen suunnitelma viimeistellään ja laaditaan toimenpideselvitysraportti. Toimenpideselvitys valmistuu keväällä 2022.

 

Aluevaraussuunnitelmat
 

Aluevaraussuunnitelma on kaavoitusta varten laadittava taustaselvitys, jossa suunnitellaan maantien tarvitsemat tilatarpeet asemakaavoihin.

Muuramen kohdan suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Muuramen kunnan kanssa. Suunnitelma kohdistuu Muuramen eritasoliittymän ja Teollisuustien välille. Suunnittelu on aloitettu lokakuussa 2020 ja se valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Korpilahden kohdan suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Jyväskylän kaupungin kanssa. Suunnitelma kohdistuu nykyisen asemakaava-alueen kohdalle. Suunnittelu käynnistyy keväällä 2021 ja se valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Jatkosuunnittelu ja toteutus

Suunnittelun jatkamisesta seuraavaan suunnitteluvaiheeseen ei ole tietoa. Myöskään toteutusaikataulusta ei ole tietoa.