Hyppää sisältöön

Valtatien 6 muuttaminen moottoriliikennetieksi rinnakkaistiejärjestelyineen välillä Selkäharju-Mansikkala, Lappeenranta ja Imatra

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laatii parhaillaan tiesuunnitelmaa valtatien 6 muuttamiseksi moottoriliikennetieksi välille Selkäharju - Mansikkala, Lappeenrannan ja Imatran kaupungin alueella. Tiesuunnitelmaan sisältyy esitys moottoriliikennetieosuudelta siirtyvän hitaan liikenteen käyttämäksi rinnakkaistieverkoksi ja erillisenä osana uuden rinnakkaistielinjauksen, Veromalammentien tiesuunnitelma-aineisto. Suunnittelualue rajautuu valtatien 6 länsipäässä (Kärjenkylä, Lappeenranta) Selkäharjun eritasoliittymään ja idässä (Mansikkala, Imatra) nykyisen, ennallaan säilyvän moottoritie-osuuden alkuun. Suunnitteluosuuden pituus on noin 39 km.

 

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Laadittavassa tiesuunnitelmassa nykyinen valtatien keskikaiteellinen, nelikaistainen sekaliikenne-tieosuus muutetaan moottoriliikennetieksi nopeustason säilyessä nykyisellään, 100 km/h. Kaikki hitaat ajoneuvot (nopeustaso enintään 50 km/h) ohjataan moottoriliikennetien rinnakkaistieverkolle, joka koostuu pääosin nykyisestä maanteiden ja katujen muodostamasta tieverkosta. Rinnakkaistie-yhteydeksi viitoitetaan yksi KAS ELY-keskuksen ylläpitämällä maantieverkolla tai kaupunkien yllä-pitämällä katuverkolla kulkeva valtatien 6 suuntainen rinnakkaistieyhteys.  

Rinnakkaistieyhteys puuttuu ainoastaan Jänhiälä - Pellisenranta -osuudelta, jonne toteutetaan uusi tieosuus nykyisen Veromalammen yksityistien korvaavana maantienä. Uuden tieosuuden pituus on noin 2,5 km. Hankkeen tiesuunnitelma laaditaan samanaikaisesti päähankkeen tiesuunnitelman kanssa.

Valtatien 6 ja rinnakkaistieverkon nykyistä liikenteenohjausta uusitaan tarvittavilta osin ja samalla parannetaan tiettyjen, nykyisten eritasoliittymien järjestelyjä vastaamaan moottoriliikennetien toimi-vuus- ja liikenneturvallisuusvaatimuksia nykyisen tie- tai liikennealueen puitteissa.

Suunnittelun perusteet ja muut päätökset sekä suunnitelmat

Suunnittelun lähtökohtana toimii vuonna 2016 laadittu toimenpideselvitys (Valtatien 6 parantaminen välillä Taavetti - Imatra, tieosuuden muuttaminen moottoriliikennetieksi, Luumäki, Lappeenranta ja Imatra) ja Liikenneviraston 1.10.2015, 970/0721/2011 antama periaatepäätös Vt6 Taavetti - Imatra -tieosuuden muuttamiseksi moottoriliikennetieksi.

Aikataulu ja rakentaminen

Hankkeen tiesuunnitelma valmistuu alkusyksyllä 2019.  Suunnitelman hallinnollinen käsittely ja nähtävillä olo käynnistyy erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Hyväksytty lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen aikaisintaan vuonna 2021 - 2022.

Hanke ei tällä hetkellä sisälly Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ohjelmoituihin alueellisiin perustienpidon investointikohteisiin.  Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 4,5 M€.

Karttakuva (pdf, 278 kt)

Karttakuva, Verolammentie (pdf, 1,3 Mt)

Tiesuunnittelun lähtökohtia (pdf, 15 kt)

Luonnos rinnakkaistieverkoksi, Lappeenranta (pdf, 20,4 Mt)

Luonnos rinnakkaistieverkoksi, Imatra (pdf, 7,9 Mt)