Mt 5013 Kuhasalontie

Käynnissä

Kuhansalontien parantamisessa puretaan Joensuu-Parikkala -radan ylittävä Peltolan ylikulkusilta ja rakennetaan tilalle pidempi silta, joka mahdollistaa raidelisäykset Joensuun ratapihalla.

Mt 5013 Kuhasalontien parantaminen, Joensuu

Kuhansalontien parantamisessa puretaan Joensuu-Parikkala -radan ylittävä Peltolan ylikulkusilta ja rakennetaan tilalle pidempi silta, joka mahdollistaa raidelisäykset Joensuun ratapihalla.

Hankkeen taustat

Joensuun taajama-alueella, keskustan eteläpuolella sijaitseva Kuhasalontie on pääreitti Joensuun satamaan ja Vehkalahden asuinalueelle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi, nykyistä pidempi Peltolan ylikulkusilta. Tiesuunnitelma, joka nyt toteutetaan, laadittiin Joensuun ratapihasta laaditun ratasuunnitelman kanssa. Peltolan ylikulkusillan uusiminen mahdollistaa ratapihahankkeessa tulevaisuudessa toteutettavien raiteistomuutosten toteuttamisen. 

Samalla peruskorjataan Kuhasalontietä välillä Näädänkatu - Vehkataival ja rakennetaan uusi Kuhasalontien alittava Tapionkadun alikulku, jolla varmistetaan sujuvampi ja turvallisempi liikenne. Uusien siltojen vuoksi tien tasausta nostetaan ja samassa yhteydessä toteutetaan myös tien päällysteen huonon kunnon edellyttämät parannukset. 

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Rakentaminen käynnistyy huhtikuun alussa ja arvioitu valmistumisaika on lokakuun 2019 lopussa. Valmistelevina työvaiheina tulevalta työmaa-alueelta kaadetaan puustoa maaliskuun aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,1 miljoonaa euroa. 

Hankkeen tavoitteet

Mahdollistaa tulevan ratahankkeen

Hankkeen aikana puretaan Joensuu – Parikkala -radan ylittävä Peltolan silta. Tilalle rakennetaan pidempi ja leveämpi silta, joka mahdollistaa tulevaisuudessa lisäraiteiden rakentamisen Joensuun ratapihalle. Tämä hanke on toteutettava ensin, jotta ratapihahanke on mahdollista toteuttaa.  

Tien kunnon parantaminen

Hankkeessa parannetaan Kuhasalontien kuntoa myös varsinaisen urakka-alueen ulkopuolelta. Tie päällystetään uudestaan ja valaistus uusitaan valtatie 6 asti. Lisäksi rakennettavilla melukaiteilla parannetaan alueen viihtyvyyttä.

Turvallinen liikkuminen

Hankkeessa korjataan Vehkaniemen alikulkukäytävä ja rakennetaan uusi Tapion alikulkukäytävä parantamaan jalankulku- ja pyöräilyväylän yhteyksiä ja turvallisuutta.

Strateginen yhteishanke

Hanke toteutetaan Väyläviraston, Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteishankkeena siten, että hankkeessa rakennetaan myös tarvittavat katu-, raitti- ja vesihuoltomuutokset, uusitaan ja parannetaan Kuhasalontien tievalaistusta välillä Repokalliontie - Satamatie ja uudelleen päällystetään Kuhasalontie välillä Niinivaarantie - Satamatie.

Tekemällä yhteistyötä eri valtion virastojen kesken tehdään asioita kerralla kuntoon ja mahdollisimman nopeasti.

 

reaktionapit
Sivu päivitetty 16.04.2019