Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Riitta Parviainen

  • 0295343034

Mt 5013 Kuhasalontie

Tiehanke Valmistunut Pohjois-Karjala

Kuhansalontien parantamisessa purettiin Joensuu-Parikkala -radan ylittävä Peltolan ylikulkusilta ja rakennettiin tilalle pidempi silta, joka mahdollistaa raidelisäykset Joensuun ratapihalla.

Mt 5013 Kuhasalontien parantaminen, Joensuu

Kuhansalontien parantamisessa purettiin Joensuu-Parikkala -radan ylittävä Peltolan ylikulkusilta ja rakennettiin tilalle pidempi silta, joka mahdollistaa raidelisäykset Joensuun ratapihalla.

Hankkeen taustat

Joensuun taajama-alueella, keskustan eteläpuolella sijaitseva Kuhasalontie on pääreitti Joensuun satamaan ja Vehkalahden asuinalueelle. Hankkeen tavoitteena oli rakentaa uusi, nykyistä pidempi Peltolan ylikulkusilta. Tiesuunnitelma, joka toteutettiin, laadittiin Joensuun ratapihasta laaditun ratasuunnitelman kanssa. Peltolan ylikulkusillan uusiminen mahdollistaa ratapihahankkeessa tulevaisuudessa toteutettavien raiteistomuutosten toteuttamisen. 

Samalla peruskorjattiin Kuhasalontietä välillä Näädänkatu - Vehkataival ja rakennettiin uusi Kuhasalontien alittava Tapionkadun alikulku, jolla varmistetaan sujuvampi ja turvallisempi liikenne. Uusien siltojen vuoksi tien tasausta nostettiin ja samassa yhteydessä toteutettiin myös tien päällysteen huonon kunnon edellyttämät parannukset. 

Valmistui lokakuussa 2019, sillan pituus 79 m, sillan hyötyleveys n. 12 m, sillankaidetta 156 m, n. 950 neliömetriä valettua betonia, sillan rakentamisaika 6 kk, junien alikulun korkeus n. 7,5 m, 529 m meluesteitä, 11 369 neliömetriä uutta asfalttia, 88 m kosketussuojaseinää, 88 m kosketussuojaseinämää.

Hankkeen aikataulu ja kustannukset

Rakentaminen käynnistyi huhtikuun alussa ja hanke valmistui lokakuun 2019 lopussa. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 5,1 miljoonaa euroa. 

Hankkeen tavoitteet

Mahdollistaa tulevan ratahankkeen

Hankkeen aikana purettiin Joensuu – Parikkala -radan ylittävä Peltolan silta. Tilalle rakennettiin pidempi ja leveämpi silta, joka mahdollistaa tulevaisuudessa lisäraiteiden rakentamisen Joensuun ratapihalle. Tämä hanke oli toteutettava ensin, jotta ratapihahanke on mahdollista toteuttaa.  

Tien kunnon parantaminen

Hankkeessa parannettiin Kuhasalontien kuntoa myös varsinaisen urakka-alueen ulkopuolelta. Tie päällystettiin uudestaan ja valaistus uusittiin valtatie 6 asti. Lisäksi asennetuilla melukaiteilla parannettiin alueen viihtyvyyttä.

Turvallinen liikkuminen

Hankkeessa korjattiin Vehkaniemen alikulkukäytävä ja rakennettiin uusi Tapion alikulkukäytävä parantamaan jalankulku- ja pyöräilyväylän yhteyksiä ja turvallisuutta.

Strateginen yhteishanke

Hanke toteutettiin Väyläviraston, Joensuun kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen yhteishankkeena siten, että hankkeessa rakennettiin myös tarvittavat katu-, raitti- ja vesihuoltomuutokset, uusittiin ja parannettiin Kuhasalontien tievalaistusta välillä Repokalliontie - Satamatie ja uudelleen päällystettiin Kuhasalontie välillä Niinivaarantie - Satamatie.

Tekemällä yhteistyötä eri valtion virastojen kesken saatiin asioita kerralla kuntoon ja mahdollisimman nopeasti.