Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

johtava liikennejärjestelmäasiantuntija

Timo Liljamo

  • 0295 027 796

Vt 8 Vaasa-Kokkola

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa Keski-Pohjanmaa

Vaasa-Kokkola yhteysväli esitettynä kartalla.Valtatien 8 yhteysväli Vaasa–Kokkola on osa Turun ja Oulun välistä länsirannikon satamakaupunkien runkoyhteyttä. Valtatie 8 kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon sekä maanteiden päätieverkkoon. Valtatiellä on suuri merkitys länsirannikon raskaalle vientiteollisuudelle ja satamakuljetuksille. Lisäksi valtatie 8 on Suomen tärkein etelä-pohjoissuuntainen erikoiskuljetusreitti.

Valtatie 8 liikennemäärät Vaasa - Kokkola välillä ovat kaupunkiseuduilla noin 9800 - 13 800 ajoneuvoa vuorokaudessa ja maaseutujaksoilla 3 700 - 6 700 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Hankkeen tavoitteena on tien standardin parantaminen pitkänmatkaisen liikenteen tarpeisiin. Hanke sisältää viisi uutta keskikaiteellista ohituskaistaosuutta ja useita eritasoliittymäjärjestelyjä mm. Koivulahden eritaloliittymä, vt 8 ja 19 eritasoliittymä, Edsevön eritasoliittymän ramppien täydentäminen sekä Kokkolaan mt 18004 Peltokorpi ja vt 28 alueen liittymäjärjestelyt.

Tavoitteena on lisäksi parantaa useita kevyen liikenteen yhteyksiä, alikulkuja ja siltoja. Hanke sisältää myös meluntorjunnan parantamisen Piispanmäki - Vitikka välillä Kokkolassa ja pohjavesisuojauksen rakentamisen Karhinkankaalle.

Osasuunnitelmat ja aikataulu

  • Vaasa–Oulu yhteysvälin kehittämisselvitys on valmistunut vuonna 2013.

  • Vassor - Ölis ohituskaistaosuus on rakenteilla ja valmistuu vuoden 2022 aikana.

  • Kokkolan keskustan kohdalle (Eteläväylä) on tekeillä tiesuunnitelmat.

  • Edsevön neljännen rampin rakentaminen ja katujärjestelyt käynnistetään
  • Karhinkankaan kohdalle rakennettavan pohjavesisuojauksen tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2015.
  • Neljän uuden ohituskaistaosuuden sekä Oravaisten olemassa olevan ohituskaistan täydentämisen tiesuunniteluun on saatu lisätalousarviossa rahoitusta. Ohituskaistojen priorisointi on käynnissä ja tiesuunnittelu aloitetaan parhaista osuuksista vuoden 2021 aikana.

Koko yhteysvälin alustava kustannusarvio on 89 M€.