Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Jarmo Toikka

  • 0295 024 600

AFRY Finland

Projektipäällikkö

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270

Mt 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Laukaa

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 16728 (Kantolantie), joka on paikallinen tieyhteys Laukaan kirkonkylältä etelään Vihtasillan suuntaan ja Lievestuoreelle. Hankkeen tavoitteena on suunnitella jalankulku- ja pyöräilyväylä Kantolan asuinalueen ja Vihtavuorentien välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita Kantolantiellä, Laukaan ja Vihtavuoren taajamien välisellä alueella. Tiesuunnitelman suunnittelualue alkaa entisen Kuhankosken erityisammattikoulun rakennusten kohdalta (Kantolantie 442) ja päättyy Vihtavuorentien risteykseen (2,3 km). Välillä Kantola-Puustelli on voimassa oleva tiesuunnitelma. Rakennussuunnitelma laaditaan myöhemmin koko matkalle Laukkavirrantien ja Vihtavuorentien välille (3,8 km).

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt tiesuunnitelman laadinnan syyskuussa 2019. Suunnitelmaa laaditaan yhdessä Laukaan kunnan kanssa ja suunnitelmaa laativa konsulttina toimii AFRY Finland Oy.
 

Suunnittelutilanne

Kaikille avointa yleisötilaisuutta ei järjestetty koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi. Sen sijaan tiesuunnitelmaluonnoksia esiteltiin huhtikuussa 2020 videomateriaalin ja sähköisen aineiston avulla.

Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtäville 22.10.2020 – 20.11.2020. Nähtävillä oloa koskeva kuulutus julkaistiin 21.10.2020 ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset-verkkosivulla. Kuulutusta koskeva ilmoitus julkaistiin Laukaa-Konnevesi-lehdessä ja Laukaan kunnan sähköisellä ilmoitustaululla. Lisäksi maanomistajia tiedotettiin kirjeellä.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, joka valmistuu keväällä 2021.
 

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.