Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Minna Immonen

  • 0295 024 685

Mt 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Laukkavirrantie-Vihtavuorentie, Laukaa

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnittelukohde sijaitsee maantiellä 16728 (Kantolantie), joka on paikallinen tieyhteys Laukaan kirkonkylältä etelään Vihtasillan suuntaan ja Lievestuoreelle. Kantolantielle on suunniteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä Kantolan asuinalueen ja Vihtavuorentien välille, jolloin parannetaan kävelijöiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja liikkumisolosuhteita Kantolantiellä, Laukaan ja Vihtavuoren taajamien välisellä alueella. 

Suunnittelutilanne

Kantolantielle on laadittu kaksi erillistä tiesuunnitelmaa.

Vuonna 2014 hyväksytty tiesuunnitelma ”maantie 16728 välillä Kantola – Puustelli” käsittää entisen Kuhankosken erityisammattikoulun rakennusten kohdalta (Kantolantie 442) ja Laukaan kirkonkylän asemakaava-alueen rajan välisen noin 1,5 km pituisen osuuden. Väylä esitetään toteutettavaksi maantien länsipuolelle pääosin maantiestä erillisenä, välikaistan leveyden ollessa keskimäärin 5 m. Väylän leveys on 3,5 m, josta päällysteen osuus on 3,0 m. Kuhapuron ylitys toteutetaan putkisillalla, jonka hyödyllinen leveys on 4,0 m ja vapaa-aukko on 2,5 m.

Vuonna 2022 hyväksytty tiesuunnitelma ”Maantien 16728 (Kantolantie) jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Kuhankosken sotilasvirkatalo – Vihtavuorentie, Laukaa” alkaa entisen Kuhankosken erityisammattikoulun rakennusten kohdalta (Kantolantie 442) ja päättyy Vihtavuorentien risteykseen (2,3 km). 

Rakentamissuunnitelma on laadittu koko välille Laukkavirrantie ja Vihtavuorentie (3,8 km).

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten rakentamisaikataulu ei ole tiedossa.