Hyppää sisältöön
Kt 68 Pedersöre: Mitä, miksi, miten?
 • Hanke sijaitsee Pedersören kunnassa ja on osa kantatietä 68 Pohjantien liittymästä valtatielle 8. Pietarsaareen johtavaa kantatietä 68 parannettiin rakentamalla Kolppiin rautatien ylikulkusilta entisen sillan pohjoispuolelle tiejärjestelyineen. Kantatien 68 ja valtatien 8 risteävä eritasoliittymä Edsevössä parannettiin, rakennettiin uusi Holmintien risteyssilta sekä katuyhteyksiä. 

   

   

 • Kantatie 68 on Virroilta Pietarsaareen johtava tieyhteys, joka yhdistää valtatiet 23 ja 8. Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaren satamasta ja Pietarsaaren kaupungista valtatielle 8 ja sisämaan suuntaan. Pietarsaaren satamassa ja lähialueilla olevissa yrityksissä on yli 2000 työpaikkaa. Yritysten toiminta on riippuvainen kantatien liikenteen sujuvuudesta. Kantatie 68 on hankealueella yksiajoratainen tie, jonka liikenteen sujuvuuden liittyväksi ongelmaksi koettiin sivutieltä liittyminen päätielle. 

 • Hankkeen tavoitteena oli parantaa kantatien vaikutusalueen, sataman ja sataman alueella toimivan teollisuuden saavutettavuutta ja liikenneturvallisuutta sekä antaa mahdollisuuksia tien varren maankäytön kehittämiselle.

 • Urakka kilpailutettiin keväällä 2021. Urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen kautta Skanska Infra Oy heinäkuussa. Urakoitsijan kanssa aloitettiin kehittämisvaihe hankkeen yksityiskohdista elokuussa. Puiden poisto aloitettiin syyskuun lopussa ja rakentaminen alkoi lokakuussa 2021. Hanke valmistui lokakuussa 2022.

 • Hankkeen kokonaiskustannus oli 10,7 miljoonaa euroa. Edsevön osalta kustannus oli 5,5 ja Kolpin osalta 5,2 miljoonaa euroa. 

 • Urakka toteutettiin kehitysvaiheen sisältävällä suunnittele ja toteuta -mallilla (STk), sisältäen
  kehitysvaiheen, rakennussuunnittelun ja rakentamisen.

  STk-urakka koostui kahdesta valtuushankkeesta, jotka oli teknis-taloudellisista syistä yhdistetty toteutettavaksi yhdellä urakkasopimuksella:

  1. Kt68 ja vt8 parantaminen Edsevössä, Pedersöre (valtuushanke 1)
  2. Kt68 parantaminen rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta, Pedersöre (valtuushanke 2)

   

 • Entinen rautatien ylikulkusilta oli huonokuntoinen ja todettu riittämättömäksi radan tulevien aukko- ja raidevarausten sekä turvamääräysten vuoksi. Lisäksi kapea silta ei ollut jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvallinen.