Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Matti Ruoti

  • 0295 029 043

Maantien 14821 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Talpionmäentie-Latutie, Lappeenranta

Tiehanke Valmistunut Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelman kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiseksi maantie 14821 (Vainikkalantie) varteen välille Tapionmäentie - Latutie, Lappeenrannan kaupungin alueella. Hankkeen lähtöaineisto pohjautuu vuonna 2013 laadittuun tiesuunnitelmaluonnokseen ja syksyllä 2020 tehtyyn tilannepäivitykseen.

Maantien länsireunaan sijoittuvan, maantiestä välikaistalla erotettavan kevyen liikenteen väyläyhteyden kokonaispituus on noin 1650 metriä. Maantiehen ei kohdistu toimenpiteitä lukuun ottamatta Kasukkalan koulun kohdalle esitettyä suojatie- ja pysäkkijärjestelyjä.

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely (nähtävilläolo ja sidosryhmälausunnot) on käynnistynyt 2/2021. Tiesuunnitelma on lainvoimainen 7.3.2022 alkaen.

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu valtion budjeteissa 12/2020 ja 12/2021 ns. jakovarana yhteensä 870 000 euron rahoitusosuus. Koko hankeosuus (kustannusarvio 0,9 M€) toteutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Ajankohtaista

2T Yleiskartta (pdf).

Tietoimituksen aloituskokouksen alustava ajankohta on 25.5.2022.