Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Mt 14821 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Talpionmäentie-Latutie, Lappeenranta

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii parhaillaan yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelmaa kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiseksi maantie 14821 (Vainikkalantie) varteen välille Tapionmäentie - Latutie Lappeenrannan kaupungin alueella. Hankkeen lähtöaineisto pohjautuu vuonna 2013 laadittuun tiesuunnitelmaluonnokseen ja parhaillaan käynnissä olevaan suunnittelutyöhön.

 

Maantien länsireunaan sijoittuvan, maantiestä välikaistalla erotettavan kevyen liikenteen väyläyhteyden kokonaispituus on noin 1650 metriä. Maantiehen ei kohdistu toimenpiteitä lukuun ottamatta koulun kohdalle esitettyä suojatie- ja pysäkkijärjestelyjä. Nykyinen Pullin karja-alikulkukäytävä jää ennalleen.

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely (nähtävilläolo ja sidosryhmälausunnot) käynnistyy tammikuussa 2021. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen aikaisintaan vuonna 2021.

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu valtion budjetissa 11.12.2020 ns. vuoden 2021 jakovarana 370 000 euron rahoitusosuus. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ja Lappeenrannan kaupunki neuvottelevat vuoden 2021 alussa hankkeen yksityiskohtaisesta kustannusjaosta ja toteutustarpeen laajuudesta. Hankkeesta on mahdollista toteuttaa erillisenä liikenneturvallisuustoimenpiteenä vain koulun liittymäalueen järjestelyt. 

 

Covid-19 pandemian vuoksi tiesuunnitelmaluonnoksen esittelytilaisuutta ei järjestetä avoimena yleisötilaisuutena.

Ilmoitus tiesuunnitelman esittelystä tietoverkossa

Ilmoitus jaetaan alueen postilaatikoihin 3.11.2020.

Hankkeen suunnitteluvaiheen aikainen vuoropuhelu hoidetaan 3.11. – 17.11.2020 välisenä aikana sähköisesti tällä hankesivulla olevan ohjeistuksen mukaisesti.

Asianomaisten toivotaan tutustuvan alla olevaan suunnitelmaluonnosaineistoon ja muihin hankkeen lähtötietoihin sekä tarvittaessa jättämään kommenttinsa 17.11.2020 mennessä hankkeen suunnittelijalle.
 

Tiesuunnitelman yleisesite (pdf)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hankkeen yleisesittely (pdf)

Destia Oy:n hankkeen tarkemman sisällön esittely (pdf)

Tiesuunnitelman kartta-aineistot: 

Tiesuunnitelman poikki- ja pituusleikkauskuvaukset: 

Palautettava kommenttilomake (word)

Palautettava kommenttilomake (pdf, tulostettava versio)