Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Hannu Moilanen

  • 0295 029 191

Maantien 14821 kevyen liikenteen järjestelyt välillä Talpionmäentie-Latutie, Lappeenranta

Tiehanke Suunnitteilla Etelä-Karjala

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut yhteistyössä Lappeenrannan kaupungin kanssa tie- ja rakennussuunnitelman kevyen liikenteen yhteyden toteuttamiseksi maantie 14821 (Vainikkalantie) varteen välille Tapionmäentie - Latutie, Lappeenrannan kaupungin alueella. Hankkeen lähtöaineisto pohjautuu vuonna 2013 laadittuun tiesuunnitelmaluonnokseen ja syksyllä 2020 tehtyyn tilannepäivitykseen.

Maantien länsireunaan sijoittuvan, maantiestä välikaistalla erotettavan kevyen liikenteen väyläyhteyden kokonaispituus on noin 1650 metriä. Maantiehen ei kohdistu toimenpiteitä lukuun ottamatta Kasukkalan koulun kohdalle esitettyä suojatie- ja pysäkkijärjestelyjä. Nykyinen Pullin karja-alikulkukäytävä jää ennalleen.

Tiesuunnitelman hallinnollinen käsittely (nähtävilläolo ja sidosryhmälausunnot) käynnistyy 19.2.2021. Lainvoimainen tiesuunnitelma mahdollistaa hankkeen toteutuksen käynnistymisen aikaisintaan vuonna 2021 lopussa.

Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen on osoitettu valtion budjetissa 11.12.2020 ns. vuoden 2021 jakovarana 370 000 euron rahoitusosuus. Koko hankeosuus (kustannusarvio 0,9 M€) on toteutettavissa rahoituksen varmistuttua vuoden 2022 loppuun mennessä. 

 

Kuulutus julkaistaan KAS ELY-keskuksen verkkosivuilla 19.2.2021.
Kuulutus suunnittelun nähtäville asettamisesta