Hyppää sisältöön

Vt 3 ja vt 19 liittymäalueen parantaminen, Kurikka

Tiehanke Suunnitteilla Pohjanmaa Etelä-Pohjanmaa

Valtateiden 3 ja 19 liittymä, Vuohiluoman liittymä, sijaitsee Jalasjärven keskustan pohjoispuolella. Vilkkaiden teiden liittymä on nykytilanteessa väistötilalla varustettu T-liittymä, jossa on rakenteellisesti erotettu valtatieltä 3 oikealle kääntyvien ajokaista. Liittymän ongelmana on puutteellinen liikenneturvallisuus ja liittyvän suunnan (vt 19) jonot. Molemmilla valtateillä on lisäksi useita raskaan liikenteen käyttämiä tontti- ja yksityistieliittymiä, jotka lisäävät valtatieliikenteen häiriöitä. Valtatietä ylittävän kevyen liikenteen järjestelyt ovat alueella puutteelliset. Suunnittelualueella on sattunut paljon liikenneonnettomuuksia, joista osa on johtanut henkilövahinkoon. 

 

Suunnitelman sisältö

Vuohiluoman liittymän parantamisesta on laadittu vuonna 2018 valmistunut tiesuunnitelma, jonka tavoitteena oli erityisesti liittymän välityskyvyn parantaminen, maankäyttöliittymien järjestely sekä paikallisen liikenteen erottaminen valtakunnallisesta, pitkämatkaisesta liikenteestä. Tavoitteena oli myös liittymän parantaminen pitkällä aikavälillä kustannustehokkaasti.

Karttakuva, jossa on esitetty suunnittelukohteena oleva tiestö.Tiesuunnitelman ratkaisun mukaan valtateiden 3 ja 19 liittymään rakennetaan valtatien 3 alittava ramppi Seinäjoelta Tampereelle suuntautuvalle liikenteelle. Nykyistä oikeaan kääntymiskaistaa Tampereelta Seinäjoen suuntaan jatketaan liittymiskaistalla vt 19 suuntaan. Vaasasta Seinäjoelle suuntautuvalle liikenteelle rakennetaan vasempaan kääntymiskaista keskisaarekkeineen. Suunnitelma sisältää lisäksi muita liittymäjärjestelyjä ja korvaavien katuyhteyksien rakentamista risteyssiltoineen sekä kevyen liikenteen ja pysäkkien järjestelyjä. Tiesuunnitelmaan liittyen on tehty myös meluselvityksiä. Ratkaisu on esitetty vasemmalla olevassa yleiskarttaotteessa sekä karttaliitteissä, joita pääsee katsomaan linkeistä alhaalla.  

Vaikutukset

Toimivuustarkastelujen perusteella kevennetty eritasoliittymä toimii hyvin vuoden 2060 ennustetuilla liikennemäärillä. Kevyen liikenteen järjestelyt parantavat alueen jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksia päivittäisillä matkoilla sekä ulkoilu- ja virkistystarkoituksiin. Uudet katu- ja yksityistiejärjestelyt muodostavat uuden sisäisen tieverkon, jonka avulla paikallisten matkojen tekeminen on mahdollista erossa valtatiestä. 

Tiesuunnitelman mukaiset ratkaisut järjestelyt parantavat merkittävästi liikenneturvallisuutta verrattuna nykyjärjestelyihin. 

Tiejärjestelyt mahdollistavat maankäytön kehittämisen liittymäalueen ympäristössä. Tiejärjestelyt aiheuttavat pieniä kiertohaittoja valtatien 3 varren muutamien asuinkiinteistöjen asukkaille yksityisten liittymien järjestelyjen vuoksi. Tiejärjestelyjen myötä alueelle syntyy paikallinen liikenneverkko, jolloin paikallisen ja pitkämatkaisen liikenteen sekoittuminen vähenee. Tämä lisää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

Vaikutuksia on tarkasteltu seikkaperäisemmin tiesuunnitelmaselostuksessa, jota pääsee lukemaan linkistä alhaalla.

Jatkotoimet

Tiesuunnitelma tarkentuu seuraavana vaiheena laadittavassa rakennussuunnitelmassa. Rakentamisen aikataulusta odotetaan vielä päätöksiä.