Liikennejärjestelyt

Tältä sivulta löydät tietoa Hurus–Hietanen-hankkeen edellyttämistä liikennejärjestelyistä. 

Hankealueella on käytössä alennettuja nopeusrajoituksia, joiden sijainti vaihtelee töiden etenemisen mukaan. Tiellä liikkujilta toivotaan erityistä tarkkaavaisuutta etenkin työmaa-alueita lähestyttäessä.

Valtatien liikenne joudutaan välillä pysäyttämään hetkeksi louhintojen vuoksi. Pysäytykset ovat satunnaisia ja kestävät tyypillisesti muutamia minuutteja. Tiellä liikkujien toivotaan varaavan matkaan hankealueen läpi hieman tavanomaista enemmän aikaa.  

Kulku yksityisteille saattaa ajoittain vaatia tilapäisten kiertoreittien käyttöä, mutta kulkuyhteydet kiinteistöille säilyvät koko hankkeen ajan. Mahdollisille kiertoreiteille ohjaavat selkeät opasteet paikan päällä. Risteävien maanteiden liikenteeseen urakalla ei ole merkittävää vaikutusta.

Ajoneuvo ajaa valtatiellä 5.
Valtatien 5 Huruksen ja Hietasen välisellä tieosuudella työt jatkuvat läpi kesän. Kuva: Marja Wuori.