Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä
  •  Uusi kiinteä Jännevirran silta rakennetiin salmen yli nykyisen sillan eteläpuolelle ja syväväylä siirrettiin sillan keskiaukkoon. Valtatien linjauksen ja tasauksen parantamista tehtiin noin 3 kilometrin matkalla sillan molemmilla puolin. Lisäksi hankkeessa parannettiin yksityisteiden liittymiä ja kevyen liikenteen järjestelyjä sekä uusittiin tie- ja katuvalaistusta.

  • Rakentaminen aloitettiin loppuvuodesta 2016, ja ajoneuvoliikenne pääsi sillalle syyskuussa 2018. Uusi syväväylä otettiin käyttöön marraskuussa 2018.

  • Uudella sillalla haluttiin varmistaa sujuva ja turvallinen liikennöinti syväväylän yli ja itse syväväylällä. Uuden sillan ajoradasta tehtiin edellistä leveämpi. Kevyen liikenteen kulkijoiden turvallisuutta parannettiin kasvattamalla kevyen liikenteen väylä 1,75 metristä neljään metriin.

  • Tielinjauksen alle jäävät rakennukset purettiin kiinteistönomistajien luvalla. Vanhan päiväkodin rakennus jäi työmaan käyttöön ja purettiin hankkeen valmistuttua. Lossarin talo myytiin paikalliselle yrittäjälle ja se on kasattu uudelleen.
  • Jännevirran siltahanke oli osa liikenneväylien korjausvelkaohjelmaa 2016–2018. Hankkeen toteuttamiseen oli osoitettu valtion budjetissa 45 miljoonaa euroa. Hanke kuitenkin toteutui noin 30 prosenttia alhaisemmalla kustannuksella, ja toteuttamiseen riitti noin 31 miljoonan euron kustannusvaraus. Itse sillan kustannus oli 55 prosenttia koko hankkeen kustannuksista. 
  • Hankkeen työllisyysvaikutus työmaalla oli noin 150 henkilötyövuotta.