Hyppää sisältöön

Ratahankkeiden sisääntulourakat 2023

Ratahankkeiden sisääntulourakat 2023

Vuodelle 2023 valikoitui kolme erityyppistä sisääntulourakkaa:
•    Orivesi-Vilppula kuivatusrakenteet
•    Vaihteenvaihto RMA (Rauma)
•    Nurmeksen ratapihan päällysrakenneurakka

Kontiomäen ratapihan päällysrakenneurakka jäi pois vuodelle 2023 suunnitelluista sisääntulourakoista suunnitelmien valmiustilanteen vuoksi.

Hankintojen valmistelu
Kutsu markkinavuoropuheluun julkaistiin HILMA:ssa 3.2.2023. Markkinavuoropuhelu pidettiin kaksivaiheisena sisältäen Microsoft Teamsin välityksellä järjestetyn markkinainfotilaisuuden 15.2.2023 ja sen jälkeen pidetyn sähköisen kyselyn. Markkinainfotilaisuudessa esiteltiin vuodelle 2023 suunnittelut sisääntulourakat sekä niiden hankintamenettelyt. Sähköisen kyselyn tuloksia hyödynnettiin tarjoajien valinnassa ja sisääntulourakoiden vaatimusten kehittämisessä.

Hankintojen toteutus
Sisääntulourakoihin valikoitui kaikkiaan 12 potentiaalista tarjoajaa ja tarjouspyynnöt lähetettiin valituille tarjoajille tarjoushalukkuus huomioiden. 

Orivesi-Vilppulan kuivatusrakenneurakkaan saatiin neljä tarjousta ja ura-koitsijaksi valittiin Maanrakennus Mikko Tiensuu Oy. 

Rauman sisääntulourakkaan saatiin neljä tarjousta ja urakoitsijaksi valittiin Ratatek Service Oy. 

Nurmeksen ratapihan päällysrakenneurakkaan saatiin neljä tarjousta ja urakoitsijaksi valittiin Prorata Oy.

Urakoiden toteutus
Sisääntulourakoihin sisältyi 1–2 kuukauden mittainen valmistautumisjakso, jonka aikana urakoitsijat hyväksyttävät tilaajalla urakan vaatimusten mukaisen henkilöstön ja kaluston sekä laativat työn toteuttamisen edellyttämät suunnitelmat. 

Tähän mennessä sisääntulourakoista on saatu valmiiksi Orivesi-Vilppulan kuivatusrakenneurakka. Urakoitsija suoritti kolmen rummun uusimisen aukikaivamalla kahden ratakatkon aikana ja viimeisteli työt kolmannen ratakatkon aikana. Urakka valmistui aikataulussa ja laatu oli hyvää.

Rauman sisääntulourakassa vaihdettiin kahdeksan vaihdetta ja poistettiin yksi vaihde. Työt ovat edenneet hyvin ja laadukkaasti. Tällä hetkellä käynnissä ovat viimeistelytyöt.

Tulevat sisääntulourakat
Väylävirasto kartoittaa loppuvuodesta sisääntulourakoita vuodelle 2024 ja tavoitteena on toteuttaa 3-5 kohdetta. Sisääntulourakoiden valinnassa hyödynnetään urakoitsijoilta saatua palautetta.


Lisätietoja sisääntulourakoista antaa:

Vaihteenvaihto RMA (Rauma)  
Maija Lavapuro, [email protected]  

Orivesi-Vilppula kuivatusrakenteet
Tommi Kämppi, [email protected]  

Nurmeksen ratapiha
Aki Hämäläinen, [email protected]  

Pilotointihankkeesta yleisesti
Miia Kari, [email protected]