Hyppää sisältöön

Meluesteet nousivat Kirkkonummen Veikkolaan

Julkaistu 23.10.2020 8.00

Keväällä 2020 alkanut meluesteiden rakentaminen Veikkolaan on saatu päätökseen. Väyläviraston hankkeessa rakennettiin yhteensä 2000 metriä meluseinää, 1550 metriä melukaidetta ja 200 metriä meluvallia aikataulussa ja budjetissa.

Yhteishanke eteni mutkitta

Melusuojaukset rakennettiin Väyläviraston ja Kirkkonummen kunnan yhteishankkeena valtatie 1:n eteläpuolelle Veikkolan kylän kohdalle 2,5 kilometrin pituiselle tieosuudelle. Tien pohjoispuolelle rakennettiin melukaide. Lisäksi hankkeessa peruskorjattiin Perälän risteyssilta ja Veikkolan alikulkukäytävä. Riista-aitojen rakentaminen jatkuu vielä hankealueella ja valmistuu lokakuun 2020 loppuun mennessä.

Veikkolan sijainti on haastava

Veikkolan kylä sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Turunväylän varrella, ja alueelle on kaavailtu meluntorjuntaa jo pitkään. Uudet meluesteet parantavat alueen melutilannetta merkittävästi. ELY-keskus tekee alueella melumittauksia hankkeen ensimmäisen vaiheen valmistuttua 26.10. alkavalla viikolla. Hankkeen mahdollisesta toisesta vaiheesta, moottoritien pohjoispuolen tehostetusta meluntorjunnasta päätetään erikseen.

”Meluseinät on toteutettu absorboivalla patentoidulla meluestejärjestelmällä. Melumittausten tuloksista näemme, miten meluesteet ovat vaikuttaneet alueen melutilanteeseen”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Jarmo Nirhamo Väylävirastolta.

Aikataulu ja budjetti pitivät

Hankkeen urakoitsijana toimi GRK Infra. Työnjohtaja Heikki Kairikon mukaan hanke eteni urakkasopimuksen mukaisesti aikataulussa. Tieliikenne kulki hankealueella poikkeusjärjestelyistä huolimatta sujuvasti ja suuremmilta ruuhkilta vältyttiin.

Hankkeen kokonaisbudjetti oli 7,2 miljoonaa euroa.

Lisätietoja:

Jarmo Nirhamo, projektipäällikkö, Väylävirasto, 029 534 3596, [email protected]

Liitteet


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.