Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Hankevastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Kuhmon kaupunki

Tekninen johtaja

Jari Juntunen

  • 044 725 5254

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Pirkka Hartikainen

  • 040 0735 1998

Kantatien 75 parantaminen välillä maakunnan raja - Rastinkylä, Kuhmo

Tiehanke Suunnitteilla Kainuu

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä säädetyn lain mukaisen tiesuunnitelman ja laatii rakentamissuunnitelmaa kantatielle 75 maakunnan rajan ja Rastinkylän välille Kuhmossa. Suunnitelmia laaditaan yhteistyössä Kuhmon kaupungin kanssa.

Tien rakenteellista kuntoa parannetaan ja tie levennetään 8 metrin leveyteen sekä järjestellään yksityistie- ja maatalousliittymiä. Suunnitelman tavoitteena on parantaa nykyisen huonokuntoisen tieosuuden rakenteellista kuntoa sekä lisätä liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta.

Suunnittelutyö on käynnistetty toukokuussa 2021. Tiesuunnitelma on valmistunut vuoden 2021 lopussa. Tiesuunnitelma on ollut yleisesti nähtävänä 20.5. - 20.6.2022 välisen ajan ELY-keskuksen verkkosivuilla Tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Kuhmon kaupungilta. Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen.

Tiesuunnitelman valmistuttua hankkeesta laaditaan rakentamissuunnitelma, joka valmistuu syksyllä 2024.