Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Aluepäällikkö

Juhan Tyrväinen

  • 029 534 3891

Tasoristeysjärjestelyt, Törmäntie-Saarukantie, ratasuunnitelma, Tornio

Ratahanke Suunnitteilla Lappi

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Tornion kaupungissa rataosalla Tornio-Kolari tasoristeysturvallisuuden parantamiseksi.

Dronekuva Törmäntien tasoristeyksestä.

Hankkeen tausta

Tämä suunnitteluhanke perustuu liikenne- ja viestintäministeriön päätökseen tasoristeysten turvallisuuden parantamisohjelmasta, jonka pohjalta Väylävirasto parantaa nykyisten tasoristeysten turvallisuutta. Tutustu myös muihin tasoristeysohjelman hankkeisiin.

Hankkeesta ei ole tehty yleissuunnitelmaa, koska hankkeen vaikutukset ovat vähäiset, lisäksi rautatiealueen sijainti on riittävässä määrin ratkaistu asemakaavoissa ja oikeusvaikutteisissa yleiskaavoissa.

Kohteista on kuitenkin laadittu esiselvitys vuonna 2021 A-Insinöörit Civil Oy toimesta.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä kriteerit. Lisäksi noudatetaan Väyläviraston ohjeita (RATO 9) sekä liikenne- ja viestintäministeriön asetusta näkemäalueista.

Aikataulu

Ratasuunnitelma on käynnistetty syksyllä 2022.

Aloituskuulutus on julkaistu Väyläviraston verkkosivuilla 25.1.2023 osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset sekä alueella ilmestyvässä lehdessä.

Suunnittelun vuorovaikutus

Suunnitelmaluonnoksiin on mahdollista tutustua osoitteesta: https://vayliensuunnittelu.fi/suunnitelma/1.2.246.578.5.1.2956374037.2527284525/suunnittelu

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja

Suunnitelman nähtäville asettaminen

Suunnitelma pidetään nähtävillä 27.12.2023 - 26.1.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/4a3v/nahtavillaolo.