Hyppää sisältöön

Hankkeiden rakentaminen

Ennen hankkeen käynnistämistä ja rakentamisen aloittamista hankkeelle myönnetään rahoitus. Investointihanke voi saada rahoituksen suoraan valtion talousarviosta nimettynä investointina tai viraston oman perusväylänpidon ohjelmoinnin kautta. Tarvittavan rahoituksen pohjana toimii suunnitteluvaiheessa tehty hankkeen kustannusarvio.

Rahoituksen varmistuttua hankkeen hankintojen  valmistelu voidaan aloittaa. Rakentaminen toteutetaan lainvoimaisen tie- tai ratasuunnitelman pohjalta sekä tarkempien toteutus- ja rakennussuunnitelmien pohjalta. Ennen rakentamisen aloittamista varmistetaan edellytykset töiden tekemiseen suorittamalla tiealueen/rautatiealueen haltuunotto erillisissä tie- tai ratatoimituksissa, joissa tienpitäjä lunastaa suunnitelmissa esitetyt alueet haltuunsa. Tämän jälkeen toteutetaan tarvittavat puuston poistot sekä sovitaan hankkeessa tehtävistä johto- ja laitesiirroista ennen varsinaisen rakentamisen aloittamista. Vesiväylähankkeiden ja vesiväylien perustamisen osalta noudatetaan vesilakia. Vesilain määräykset koskevat yleisiä kulkuväyliä.

Hankkeen valmistelussa pohditaan toteutettavan kohteen laajuutta myönnettyyn rahoitukseen nähden ja päätetään toteutusmuodosta. Toteutusmuodon valinnan jälkeen tehdään hankinta hankintalain mukaisesti, tyypillisesti esimerkiksi kilpailuttamalla. Hankinnoista tehdään valituskelpoiset hankintapäätökset, joiden perusteella edetään valittujen palveluntuottajien kanssa sopimuksiin ja tilauksiin, joita rakentamisen aloittaminen edellyttää. 

Tutustu käynnissä oleviin hankkeisiin