Hyppää sisältöön

Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta

Hankkeen taustat ja tavoitteet

Tampereen ja Porin välisellä radalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua. Näistä ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta on 24. Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.


Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasaristeyksistä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkain keinoin.
Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Merstolan tasoristeys poistetaan ja tilalle rakennetaan uusi alikulkusilta Merstolantien kohdalle. 
Poistoa varten tarvitaan kaavamuutos, sekä laaditaan katusuunnitelma.

Harjavallan kaupunki on aloittanut asemakaavamuutoksen, sekä asettanut Merstolantien katusuunnitelman nähtäviksi ajalle 12.5.-27.5.2021.

Tällä käynnistettävällä tiesuunnitelmalla parannetaan Merstolantien ja Valtatien 2 sekä maantien 12791 liittymien sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta.
 

Aikataulu

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 26.5.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulukset.

 

Kuulutus julkaistaan Sydän Satakunta -lehdessä 27.5.2021

 

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.


Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).


Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 
Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Vuorovaikutustilaisuus

Yleisötilaisuus Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta järjestettiin:

Aika: 18.8.2021 klo 17:30-19:00

Paikka: Teams-tapahtuma

Teams-linkki on suljettu tapahtuman jälkeen.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tulee antaa 3.9.2021 mennessä.
Palautteet annetaan sähköpostitse osoitteeseen: [email protected]
Palautteen otsikoksi tulee merkitä ” Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta”.