Hyppää sisältöön

Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta

Karttakuva Merstolan tulevista töistä

Suunnittelun aloitus

Merstolan tasoristeys poistetaan ja tilalle rakennetaan uusi alikulkusilta Merstolantien kohdalle. 

Tällä käynnistettävällä tiesuunnitelmalla parannetaan Merstolantien ja Valtatien 2 sekä maantien 12791 liittymien sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta.

Väylävirasto julkaisi aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimusten käynnistämisestä 26.5.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulukset.

Kuulutus julkaistiin myös Sydän Satakunta -lehdessä 27.5.2021

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 
Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Harjavallan kaupunki hyväksyi Merstolan asemakaavamuutoksen sekä Merstolantien, Sairaalantien sekä Kimpankujan katusuunnitelmat 2.11.2021 pidetyssä Harjavallan kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa.

Vuorovaikutustilaisuus

Yleisötilaisuus Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta järjestettiin 18.8.2021 klo 17:30-19:00.

Paikka: Teams-tapahtuma

Tilaisuudessa oli mahdollista  tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 3.9.2021 mennessä.

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio julkaisi kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Harjavalta kuntatiedote

Suunnitelman nähtävilläolo

Väylävirasto julkaisi kuulutuksen 7.6.2023 tiesuunnitelman nähtäville asettamisesta Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus julkaistiin myös Sydän Satakunta -lehdessä 8.6.2023. 

Tiesuunnitelma oli nähtävillä 7.6.2023 - 7.7.2023 välisen ajan. 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianomaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa, oli mahdollisuus tehdä muistutuksia suunnitelmasta. Muistutus tuli tehdä ennen nähtävilläoloajan päättymistä, eli 7.7.2023 mennessä. 
Muistutuksia oli mahdollista tehdä osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/8g7k/nahtavillaolo tai toimittamalla se Väyläviraston kirjaamoon osoitteeseen [email protected]