Hyppää sisältöön

Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta

Hankkeen taustat ja tavoitteet

Tampereen ja Porin välisellä radalla on yhteensä 43 tasoristeystä ja viisi laituripolkua. Näistä ilman puomi- tai äänivaroituslaitosta on 24. Tasoristeykset muodostavat tällä hetkellä selkeimmän turvallisuusriskin rautateillä. Turvallisuusriski ei ole yksinomaan tienkäyttäjien, vaan kyse on myös rataliikenteen ja sitä kautta junamatkustajien turvallisuudesta.

Hankkeen kokonaistavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta poistamalla mahdollisimman monta rataosuuden tasaristeyksistä sekä parantaa turvallisuutta kustannustehokkain keinoin.
Nykyiset tasoristeykset korvataan ensisijaisesti tie- tai siltajärjestelyin ja toissijaisesti varustellaan turvalaittein tai parannetaan muilla tavoin turvallisiksi.

Merstolan tasoristeys poistetaan ja tilalle rakennetaan uusi alikulkusilta Merstolantien kohdalle. 
Poistoa varten tarvitaan kaavamuutos, sekä laaditaan katusuunnitelma.

Tällä käynnistettävällä tiesuunnitelmalla parannetaan Merstolantien ja Valtatien 2 sekä maantien 12791 liittymien sujuvuutta sekä liikenneturvallisuutta.

Suunnittelun aloitus

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 26.5.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulukset.

Kuulutus julkaistiinn Sydän Satakunta -lehdessä 27.5.2021

Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).
Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 
Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Harjavallan kaupunki on hyväksynyt Merstolan asemakaavamuutoksen sekä Merstolantien, Sairaalantien sekä Kimpankujan katusuunnitelmat 2.11.2021 pidetyssä Harjavallan kaupungin teknisen lautakunnan kokouksessa.

Vuorovaikutustilaisuus

Yleisötilaisuus Valtatie 2 parantaminen rakentamalla porrastettu liittymä maantien 12791 ja Merstolantien kohdalle, Harjavalta järjestettiin 18.8.2021 klo 17:30-19:00.

Paikka: Teams-tapahtuma

Tilaisuudessa on voinut tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Kutsu vuorovaikutukseen löytyy oheisen linkin takaa.

Vuorovaikutustilaisuuden esittelymateriaali

Vuorovaikutustilaisuuden palautteet tuli antaa 3.9.2021 mennessä.

Kuntatiedote

Hankeorganisaatio on julkaissut kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 5.4.2022.

Tiedotteen voit lukea alta löytyvästä linkistä.

Kuntatiedote Harjavalta