Hyppää sisältöön

Vt 8 Turku–Pori, ohituskaistat

Tiehanke Valmistunut Satakunta Varsinais-Suomi

Hankkeessa rakennetaan uudet ohituskaistat Vt 8:lle Laitilaan, Mynämäelle ja Eurajoelle.

 

 

Vuosina 2020 ja 2021 valtatie 8:lle rakennetaan kolme ohituskaistaparia Turun ja Porin välille. Hanke pitää sisällään sekä Mynämäen vanhan ohituskaistaparin parantamisen että kahden kokonaan uuden kaistaparin rakentamisen Laitilaan ja Eurajoelle. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikenteen sujuvuutta, tasaisia matka-aikoja sekä tiellä liikkuvien ihmisten turvallisuutta.

Työt käynnissä kaikilla hankealueilla

Mynämäen kohdalla parannamme olemassa olevan kaistaparin turvallisuutta rakentamalla keskikaiteen sekä tekemällä liittymäjärjestelyjä ja yksityisteitä. Laitilassa kasitietä parannetaan rakentamalla uudet ohituskaistat ja yksityisteitä Nästi–Kovero-välille.

 

Kämpän ja Peränkylän välinen tieosuus Eurajoella saa myös hankkeessa uuden ohituskaistaparin. Vt 8 kulkee Pinkjärven Natura-alueen lähistöllä, mutta työt eivät ulotu sen alueelle. Järvestä laskevaan Pinkjärvenojaan, joka kulkee valtatien ali, rakennetaan hankkeen yhteydessä myös kolme siltaa.

 

Kaikilla urakka-alueilla tehdään myös pohjavedensuojausta ja vähennetään liikenteen meluhaittoja rakentamalla meluaitoja tai -kaiteita.

 

Destia toimii urakoitsijana kaikissa kohteissa. Työt alkoivat keväällä 2020. Mynämäen, Laitilan ja Kämppä–Peränkylän hankeosuudet valmistuvat vuoden 2021 loppuun mennessä. Eurajoen ohitustien työt ulottuvat vuodelle 2022.

 

Piirros: Ohituskaistojen rakentaminen ja parantaminen 2020-2021.