Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Vesa Pakarinen

  • 029 534 3149

Haapajärvi

Ratahanke Suunnitteilla Käynnissä Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeessa on tehty ratasuunnitelma Haapajärvellä sijaitsevan raakapuun kuormauspaikan parantamisesta. Nykyiselle kuormauspaikalle kaavaillaan uutta lastausaluetta, jonka myötä myös vaihdetaan ja sähköistetään raiteita sekä uusitaan turvalaitteita. Ratasuunnitelma on hyväksytty vuoden 2022 alussa ja rakentaminen kohteessa on aloitettu.

  • Ratasuunnitelman laatiminen 2020-2021
  • Ratasuunnitelman hyväksyminen keväällä 2022
  • Rakentaminen alkaa 3/2022
  • Hanke valmistuu loppuvuodesta 2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2023
Kustannukset
15 000 000€
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • turvata toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut 
  • edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 

Nykytila

Haapajärven nykyinen raakapuun kuormauspaikka sijaitsee Haapajärven liikennepaikan yhteydessä. Kuormauspaikan kapasiteetti on riittämätön, kun puun kuljetusmäärien ennakoidaan kasvavan lähitulevaisuudessa merkittävästi. Kuormauspaikalla on varastoalueita ja useita lyhyitä lastausraiteita, joilta pitkien junien kuormaaminen on hankalaa. 

Hankkeen sisältö

Hankkeessa suunnitellaan uusi raakapuun kuormauspaikka Karpalosuon alueelle. Suunnitelmassa lastausalueella on kaksi uutta raidetta ja vaihdetta sekä yhteys nykyiseen rataan. Suunnitelmassa varaudutaan myös kolmanteen kuormausraiteeseen. Lisäksi suunnittelu sisältää sähköistyksen suunnittelun lastausraiteiden päihin ja tarvittavien tieyhteyksien suunnittelun. 

Suunnitelmat on hyväksytty ja rakentaminen on aloitettu. 

 

 

Kustannukset

Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää uuden raakapuun kuormauspaikan rakentamisen, turvalaitteet ja nykyisen ratapihan muutostyöt.

Vuorovaikutus

Haapajärven raakapuun kuormauspaikan ratasuunnitelmasta on pidetty yleisötilaisuus 18.03.2021 ja suunnitelmaluonnoksista on ollut mahdollista antaa palautetta 31.3.2021 saakka.

Kutsu yleisötilaisuuteen julkaistiin Väyläviraston kuulutukset-sivuilla.

Haapajärven ratasuunnitelma asetettiin nähtäville 01.09.2021-01.10.2021 väliseksi ajaksi. Asiasta on kuulutettu Väyläviraston www.vayla.fi/kuulutukset-sivuilla 01.09.2021. Kuulutuksen löytää tästä linkistä.

Materiaalit