Yhteystiedot

Väylävirasto

Projektipäällikkö

Vesa Pakarinen

  • 029 534 3149

Haapajärvi

Ratahanke Suunnitteilla

Hankkeessa tehdään ratasuunnitelma Haapajärvellä sijaitsevan raakapuun kuormauspaikan parantamisesta. Nykyiselle kuormauspaikalle kaavaillaan uutta lastausaluetta, jonka myötä myös vaihdetaan ja sähköistetään raiteita sekä uusitaan turvalaitteita. Ratasuunnitelma etenee hyväksymisvaiheeseen syksyllä 2021, minkä jälkeen mahdollinen rakentamisvaihe voi alkaa. 

  • Ratasuunnitelman laatiminen 2020-2021
  • Hallinnollinen käsittely, kevät 2021
  • Ratasuunnitelman hyväksyminen, syksy 2021

Hankkeen perustiedot


Lataa Hankekortti
Aikataulu
2020-2023
Kustannukset
15 000 000€
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • turvata toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut 
  • edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 

Nykytila

Haapajärven nykyinen raakapuun kuormauspaikka sijaitsee Haapajärven liikennepaikan yhteydessä. Kuormauspaikan kapasiteetti on riittämätön, kun puun kuljetusmäärien ennakoidaan kasvavan lähitulevaisuudessa merkittävästi. Kuormauspaikalla on varastoalueita ja useita lyhyitä lastausraiteita, joilta pitkien junien kuormaaminen on hankalaa. 

Hankkeen sisältö

Hankkeessa suunnitellaan uusi raakapuun kuormauspaikka Karpalosuon alueelle. Suunnitelmassa lastausalueella on kaksi uutta raidetta ja vaihdetta sekä yhteys nykyiseen rataan. Suunnitelmassa varaudutaan myös kolmanteen kuormausraiteeseen. Lisäksi suunnittelu sisältää sähköistyksen suunnittelun lastausraiteiden päihin ja tarvittavien tieyhteyksien suunnittelun. 

Suunnitelmien hyväksymisen jälkeen mahdollinen rakentaminen alkaa vuonna 2022. 

 

 

Kustannukset

Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää uuden raakapuun kuormauspaikan rakentamisen, turvalaitteet ja nykyisen ratapihan muutostyöt.

Osallistu suunnitteluun

Haapajärven raakapuun kuormauspaikan ratasuunnitelmasta on pidetty yleisötilaisuus 18.03.2021 ja suunnitelmaluonnoksista on ollut mahdollista antaa palautetta 31.3.2021 saakka.

Kutsu yleisötilaisuuteen julkaistiin Väyläviraston kuulutukset-sivuilla. Suunnitelmaluonnokset ja yleisötilaisuuden esittelymateriaalin löydät sivun alareunan Materiaalit-kentästä.

 

Materiaalit