Hyppää sisältöön

Kantatien 68 parantaminen rautatien ylikulkusillan (V606) kohdalla rakentamalla uusi Kolpin ylikulkusilta V-1879 nykyisen pohjoispuolelle tiejärjestelyineen, Pedersöre

Tiehanke Käynnissä Pohjanmaa

Suunnittelukohde ympyröitynä kartalla.Kantatie 68 on Virtain ja Pietarsaaren välinen kantatieyhteys, joka yhdistää valtatiet 23 ja 8. Suunnittelukohde sijaitsee tien länsipäässä tieosalla 37, noin kaksi kilometriä valtatien 8 liittymän itäpuolella Pedersöressä. Tieosa toimii raskaan liikenteen tieyhteytenä Pietarsaaren suuntaan. Kapea siltapaikka on ongelma raskaalle liikenteelle kohtaamistilanteessa. Långskogintielle suuntautuu nykytilanteessa ajoittain raskasta liikennettä (puutavara- / hakekuljetukset). Lisäksi kohtaamistilanteissa kupera tasaus suoralla tiellä aiheuttaa häikäistymistä.

Nykyinen rautatien ylikulkusilta on huonokuntoinen ja todettu riittämättömäksi radan tulevien aukko- ja raidevarausten sekä turvamääräysten vuoksi. Lisäksi kapea silta ei nykytilanteessa ole jalankulkijoille ja pyöräilijöille turvallinen. Kevyen liikenteen yhteys on viitoitettu siltapaikan ohi Kolpin kylän keskustan kautta. Silta on myös pullonkaulasilta erikoiskuljetuksille satamaan.

 

Suunnitelmaratkaisu

Tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2017. Uusi silta on suunniteltu rakennettavaksi noin 35 metriä nykyisen sillan pohjoispuolelle. Sillan keskiaukko on mitoitettu niin, että sinne mahtuvat nykyiset raiteet ja tulevalle lisäraiteelle on varaus. Lisäksi aukon mitoituksessa on huomioitu tukien riittävä etäisyys raiteesta, että törmäyskuormat ovat kohtuulliset.

Uusi tieosuus rakennetaan 10/7 poikkileikkauksen mukaisesti. Nykyinen Teollisuuskadun nelihaaraliittymä porrastetaan siten, että Pätkullintien liittymä siirretään noin 150 m länteen. Liittymään tehdään väistötila ja nykyinen lyhyt oikealle kääntymiskaista Pietarsaaren suunnasta säilytetään erikoiskuljetusten helpottamiseksi. Teollisuuskadulle rakennettava tulppasaareke rakennetaan erikoiskuljetusten vuoksi yliajettavana ja varustetaan irrotettavin liikennemerkein. Lånskogintien ja Sotilaantien liittymät rakennetaan myös väistötilallisina kääntyvän liikenteen vuoksi.

Suunniteltavalle kantatien 68 osuudelle ei esitetä erillistä jalankulku- ja pyörätietä, mutta leveämpänä rakennettava silta parantaa kevyen liikenteen turvallisuutta. Teollisuuskadun liittymässä pohjoispuolinen pysäkki siirretään yksityistien Pätkullintien länsipuolelle. Långskogintien liittymässä pohjoispuolinen pysäkki säilytetään uuden liittymän yhteydessä, mutta eteläpuolen pysäkki siirretään Sotilaantien liittymän itäpuolelle. Rakennettava tieosuus valaistaan kokonaan. Meluntorjuntarakenteita asennetaan yhteensä hiukan alle 600 m.

Talvinen tiekuva suunnitteluosuudelta.

Vaikutukset

Ajoneuvoliikenteen, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuus paranee uuden ja nykyistä leveämmän sillan ansiosta. Väylän rakentamisella on selkeä turvallisuusvaikutus kantatien liikenteeseen.

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevalla asuinalueella meluhaitta pienenee rakennettavien melukaiteiden ja -aidan vuoksi.

Jatkotoimenpiteet

Hankkeelle on myönnetty lisätalousarvioissa rahoitusta 5 milj.€.