Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Tommi Rosenvall

  • 029 534 3830

Väylävirasto

Osastonjohtaja

Jussi Lindberg

  • 029 534 3820

Espoon kaupunkirata

Ratahanke Käynnissä Uusimaa

Espoon kaupunkirata on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän kehittämistä. Samalla se parantaa Turun suunnan kaukoliikenteen, Karjaan, Kirkkonummen ja Espoon lähiliikenteen täsmällisyyttä ja sujuvuutta. 

Espoon kaupunkirata, havainnekuva asematunnelista

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020–2028
Kustannukset
n. 330 miljoonaa euroa
Vastuutahot
Väylävirasto, Espoon ja Kauniaisten kaupungit
Tavoitteet
  • Tiheän, säännöllisen ja kaukoliikenteen häiriöistä riippumattoman lähijunaliikenteen mahdollistaminen.
  • Helsinki–Turku-yhteysvälin ratakapasiteetin parantaminen.
  • Liikenteen täsmällisyyden parantaminen ja häiriöherkkyyden vähentäminen.

Hankkeen sisältö

Helsingin seudun MAL-sopimuksessa valtio ja kunnat ovat sopineet, että valtio käynnistää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti toteuttamisen ratasuunnitelman mukaisesti.

Ratasuunnitelmassa on esitetty kahden lisäraiteen rakentaminen nykyisten raiteiden viereen välille Leppävaara–Kauklahti. Lopputilanteessa kaksi eteläisintä raidetta on tiheän kaupunkijunaliikenteen käytössä ja kaksi pohjoisinta raidetta nopeamman lähiliikenteen ja Turun suunnan kaukoliikenteen käytössä. Suunnitelmassa on esitetty Kilon, Keran, Kauniaisten, Koivuhovin, Tuomarilan, Espoon keskuksen sekä Kauklahden liikennepaikkojen kehittäminen, yhteydet muuhun maankäyttöön sekä liityntäpysäköinti.

Espoon kaupunkiradan hankearvioinnissa on esitetty hankkeen yhteiskuntataloudelliset vaikutukset. Hankkeen hyöty-kustannussuhde on 0,88.

Suunnitelmakartat

Alle on koottu hankkeen rakentamissuunnitelman yleiskartat sekä suunnitelmakartat Leppävaarasta Kauklahteen. 

Ratasuunnittelun mukaisesti pohjoinen suunta on kartoissa alaspäin, eteläinen ylöspäin.

Hankkeen vaikutukset

Espoon kaupunkirata parantaa Helsinki–Turku-yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisää liikenteen täsmällisyyttä sekä vähentää rataosan häiriöitä. Helsinki–Turku-yhteysvälin parantamisessa Espoon kaupunkirata on ensimmäinen rakentamisvaihe riippumatta siitä parannetaanko nykyistä rataa vai edistetäänkö Espoo–Salo-oikoradan toteuttamista.

Ratasuunnitelman yhteydessä on laadittu ympäristövaikutusselvitys, jossa on käsitelty muun muassa vaikutukset maisemaan, luontoon ja ihmisiin sekä tutkittu melun ja tärinän vaikutusalueet. Erillisessä väyläarkkitehtuuriraportissa on esitetty alustava suunnitelma kaupunkiradan yhtenäisestä ilmeestä ja mm. laiturikatosten muodosta ja väreistä. Ratasuunnitelman ohessa on suunniteltu myös niin kutsuttu pyöräilyn laatukäytävä radan läheisyyteen.

Aikataulu ja kustannukset

Ratasuunnitelma on hyväksytty vuonna 2015 ja sen voimassaoloaikaa on pidennetty vuoden 2023 loppuun. Toteutuksen käynnistäminen perustuu Helsingin seudun ja valtion MAL-sopimukseen vuosille 2020-2031. Ratahanke toteutetaan yhteisrahoitteisena hankkeena Espoon ja Kauniaisten kaupunkien kanssa. Espoon kaupunkiradan toteutus käynnistyi rakentamissuunnittelulla alkuvuodesta 2021 ja hanke valmistuu arviolta 2028.

Espoon kaupunkiradan kustannusennuste on noin 330 miljoonaa euroa.

Ratarakentamisen yhteydessä toteutetaan Espoon ja Kauniaisten kaupunkien erilliskohteita eli silta- ja tiehankkeita sekä pyöräilyn laatukäytävä Rantaradanbaana noin 100 miljoonan euron arvosta. Rantaradanbaana on tarkoitus toteuttaa koko ratahankkeen osuudelle Leppävaara–Kauklahti, ja sen kustannusarvio on noin 15 miljoonaa euroa (MAKU 130, 2010=100).

Voit seurata hankkeen etenemistä myös Facebookissa osoitteessa: https://www.facebook.com/espoonkaupunkirata

Kuvassa on esitetty hankkeen vaiheet. Kuva avautuu suuremmaksi klikkaamalla kuvaa.

Ajankohtaista

Tervetuloa kuulemaan Espoon kaupunkirata -hankkeen rakentamisesta Koivuhovista Espoon keskukseen.
 

Espoon kaupunkiradan alueurakka 3 (AU3) Koivuhovi–Espoon keskus työt alkoivat valmistelevilla töillä maaliskuussa. Alueurakassa rakennetaan 4,5 kilometriä uutta kaksoisraidetta sekä korjataan ja rakennetaan yhteensä yhdeksän siltaa.
 
Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.
Aika: tiistai 9.4.2024 klo 17.00–19.00
Paikka: Omnia, Lehtimäentie 1 C, Espoo
Tilaisuus järjestetään suomen kielellä

Yleisö- ja mediatilaisuudet

Hankkeessa järjestetään alueurakoita käsitteleviä yleisötilaisuuksia, joista ensimmäinen - alueurakka 1 Leppävaara–Kera - järjestettiin tiistaina 5.3.2024. Alueurakka 2 Kauniaisissa yleisötilaisuus järjestettiin 19.3.2024 ja yleisötilaisuus koskien alueurakkaa 3 Koivuhovi–Espoon keskus 9.4.2024. Kaikkien yleisötilaisuuksien materiaalit ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.

Lisäksi hankkeesta on järjestetty yksi koko hanketta koskeva yleisötilaisuus 22.11.2023, ja sen materiaali on ladattavissa tästä linkistä:
Yleisötilaisuus 22.11.2023

Mediatilaisuudet

Hankkeesta on järjestetty mediatilaisuudet 22.11.2023 ja 15.6.2022. Tilaisuuksien esitykset ovat ladattavissa alla olevista linkeistä.

Mediatilaisuus 22.11.2023 (suomenkielinen esitys)

Mediatilaisuus 15.6.2022 (suomenkielinen esitys)
Mediatilaisuus 15.6.2022 (ruotsinkielinen esitys)

Liikenne- ja viestintävirasto on päätöksellään jatkanut Espoon kaupunkiradan Leppävaara–Kauklahti-ratasuunnitelman voimassaoloaikaa vuoden 2023 loppuun saakka.

Video: Pohjatutkimukset keväällä 2021


Videolla Väyläviraston projekti-insinööri Tero Nurmi ja Taratest Oy:n projektipäällikkö Mikko Ylipulli kertovat hankkeessa tehtävistä pohjatutkimuksista.

Video: Turvallisuus Espoon kaupunkirata -hankkeella


Videolla hankkeen projektipäällikkö Tommi Rosenvall Väylävirastosta sekä turvallisuusasiantuntija Jutta Kanerva Welado Oy:lta kertovat, kuinka turvallisuus huomioidaan ja varmistetaan usean sidosryhmän hankkeessa.

Euroopan unionin osarahoittama -logo.

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä.

Anna palautetta Espoon kaupunkirata -hankkeesta

Kaikki palaute hankkeesta on tervetullutta!
Jos haluat vastauksen kysymykseesi, ilmoitathan myös sähköpostiosoitteesi. Antamalla sähköpostiosoitteesi annat suostumuksesi välittää tarvittaessa palautteesi yhteystietojesi kera eteenpäin, mikäli palautteen sisältöön liittyy myös muita toimijoita (esim. Espoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, HSL, VR).