Yhteystiedot

Väylävirasto

Asiantuntija, tietopalvelut

Sinikka Kiikka

  • 029 534 3887

Julkaisut

Väylävirasto tuottaa runsaasti väyliin liittyviä julkaisuja sekä ohjeita ja oppaita. Julkaisut ja ohjeet ilmestyvät verkkojulkaisuina ja vain poikkeustapauksissa ne ovat saatavissa painotuotteina. Väyläviraston ja edeltävien virastojen (Liikennevirasto, Merenkulkulaitos, Ratahallintokeskus, Tiehallinto) julkaisut on tallennettu Doria-julkaisuarkistoon.

Ohjeita julkaisujen tekemiseen

Väylävirastossa on käytössä seuraavat julkaisusarjat

Julkaisut numeroidaan juoksevalla numerolla/vuosi ja niille annetaan ISBN- ja ISSN-numero.

Julkaisujen tulee olla saavutettavia. Katso tarkempia ohjeita julkaisun kirjoitusohjeesta.

Ohjeet ja oppaat numeroidaan juoksevalla numerolla/vuosi ja ohjeen kuvailusivulle lisätään asianumero. Ohjeille ja oppaille ei anneta ISBN- ja ISSN-numeroita.

Tekstifonttina on käytössä Exo2 tai vaihtoehtoisesti Tahoma. Tarkempia ohjeita: Graafinen ohjeisto ja logo

Väyläviraston powerpoint-esityspohja