Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Petri Teerimäki

  • 0295 024 008

Vt 18 parantaminen Kukkumäen eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä

Tiehanke Käynnissä Keski-Suomi

Kukkumäen eritasoliittymän rakentaminen Jyväskylässä valtatiellä 18 (Keuruuntie) uuden keskussairaalan tuntumassa jatkui kesällä 2021.

Keski-Suomen ELY-keskus toimii Kukkumäen eritasoliittymän rakennuttajana, urakoitsijana toimii Sundström Ab, Oy Entreprenad. Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki maksavat eritasoliittymän rakennuskustannukset puoliksi, ja sen kokonaiskustannusten arvioidaan olevan noin 3,2 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on saada Kukkumäen eritasoliittymä ja siihen liittyvät valtatietä 18 sekä katuverkkoa koskevat parantamistoimenpiteet valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Toimenpiteet ja niiden vaikutukset

Tavoitteena on täydentää eritasoliittymä kahdella uudella suoralla rampilla (Keljon sekä keuruun suuntaiset rampit) sekä muuttaa nykyinen ramppi oikealle kääntymisen mahdollistavaksi suuntaisliittymäksi. Nykyiseen valtatien 18 (Keuruuntien) rampin päässä Ronsuntaipaleentien, Länsiväylän ja Lehmäportintien nelihaaraliittymään suunnitellaan kiertoliittymä. Lisäramppien toteuttaminen poistaa eritasoliittymässä valtatieltä vasemmalle kääntymisen tarpeen. Toimenpide parantaa liittymän kohdalla liikenneturvallisuutta sekä liikenteen sujuvuutta. Kiertoliittymän toteuttamien pudottaa Ronsuntaipaleentien – Länsiväylän suuntaisen ajoneuvoliikenteen nopeuksia ja parantaa sivusuuntien liikenteen liittymään pääsyä.

Rakentaminen

Rakentamistyöt ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti siten, että molempien uusien ramppien esirakentaminen sekä pengerrakenteet valmistuivat kevään 2020 aikana. Työmaa jäi penkereiden painuma-ajan (12kk) vuoksi tauolle kesäkuun puolivälistä 2020 alkaen. Rakennustyöt jatkuivat keväällä 2021 uusien ramppien viimeistelyillä, uuden kiertoliittymän rakentamisella sekä nykyisen rampin, katujen ja tievalaistuksen parantamisella. Uusi kiertoliittymä valmistui heinäkuussa, samoin uudet valtatien rampit ovat lähes valmiit. Työt jatkuvat mm. kiveysten rakentamisella, katujen ja tievalaistuksen parantamisella sekä viimeisillä päällystystöillä elo-syyskuun aikana. Tavoitteena on saada koko urakka valmiiksi syys-lokakuun aikana.

Haitat liikenteelle

Rakentamisen aikana liikennehaitat kohdistuvat lähinnä valtatielle 18 sekä Länsiväylälle ja Ronsuntaipaleentielle. Nykyisten väylien parantamistöiden aikana liikennettä rajoitetaan alennetuin ajonopeuksin ja tilapäisin kaistajärjestelyin, yhtäaikaiset haitat kuitenkin minimoidaan. Kevyen liikenteen väylillä joudutaan myös tarpeen mukaisiin poikkeusjärjestelyihin, mutta liikennöitävyys ja yhteydet säilytetään koko työn ajan. Keltinmäen suunnasta liittymäalueelle laskevaan jyrkkään alamäkeen on tehty huomioaidoista hidastus-shikaani, jonka tavoitteena on lisätä pyöräilijöiden turvallisuutta.

ELY-keskus toivoo tiellä liikkujilta varovaisuutta, koska alueella on runsaasti liikennettä, sekä työmaaliikennettä ja työntekijöitä. 

Työmaa-alueen kuva