Hyppää sisältöön

Valtatien 13 ja seututien 633 liittymä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylät, Saarijärvi

Tiehanke Valmistunut Keski-Suomi

 

Hankekuvaus

Työn tavoitteena oli parantaa valtatien 13 ylittävän kevyen liikenteen turvallisuutta valtatien ja seututien 633 (Myllymäentie) liittymäalueella.  Vuoden 2018 kaupunkilaisille suunnatun liikenneturvallisuuskyselyn vastauksissa tärkeimmiksi parannettaviksi kohteiksi olivat nousseet 1. liikekeskuksen ja 2. Myllymäentien liittymät. Palvelutaso ajoneuvoliikenteelle liittymässä on edelleen riittävä, mutta kevyt liikenne kulkee satunnaisista paikoista valtatien yli päästäkseen valtatien pohjoispuolella sijaitseviin kauppoihin ja yrityksiin.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus laati yhdessä Saarijärven kaupungin kanssa aluevaraussuunnitelman syyskesällä 2018. Suunnitelmassa esitettiin valtatien 13 ja seututien 633 liittymään uusi suojatie sekä valtatien pohjoisreunassa kulkeva kävelyn ja pyöräilyn yhteys liittymästä kauppakiinteistöille. Esitetty suojatie vaatii liittymän muuttamisen valo-ohjatuksi. Suojatien sijainnille tutkittiin kahta vaihtoehtoa, joista jatkosuunnitteluun päätettiin valita vaihtoehto 2, jossa suojatieylitys sijaitsee liittymäalueen länsipuolella. Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen aloitettiin joulukuussa 2018. Tiesuunnitelman valmistui helmikuussa 2019 ja rakennussuunnitelma syyskuussa 2019. Valmis tiesuunnitelma on hyväksytty Traficomissa marraskuussa 2019.

Toteutus

Kohteen rakentaminen on ELY-keskuksen, Saarijärven kaupungin ja ITM Finland Oy:n yhteishanke, jolle eduskunta on myöntänyt erillisrahoituksen joulukuussa 2018. Hankkeen toteutus ajoittuu vuodelle 2020.