Hyppää sisältöön

Lahdenperä–Jämsä, yleissuunnittelu ja YVA

Tällä hetkellä käynnissä on Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisun yleissuunnitelma ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

Kartta, jossa on kuva Lahdenperä–Jämsä-välin rataoikaisun arvioitavista linjausvaihtoehdoista. Nykyinen rata on merkitty kulkemaan ylhäällä. Rataoikaisun linjausvaihtoehdoista ensimmäinen on nimeltään pohjoinen linjaus ja se kulkee nykyisen radan eteläpuolella. Toinen linjausvaihtoehto on nimeltään eteläinen linjaus ja se kulkee pohjoisen linjauksen eteläpuolella.   Tunnelin alku- ja loppupisteet on merkattu pisteinä linjausten päätyihin. Nykyisen radan osuuksiin ennen linjausalueita lisätään kaksoisraidepätkät.

Yllä olevassa kartassa näkyvät YVA-arviointiprosessissa käsiteltävät Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisun linjausvaihtoehdot