Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Lapin ELY-keskus

Projektipäällikkö

Antero Erkinjuntti

  • 029 037 217

Kantatien 82 parantaminen Kalliosalmen sillan kohdalla, Kemijärvi

Tiehanke Käynnissä Lappi

Kalliosalmen sillan uusiminen ja kantatien 82 linjauksen parantaminen sillan kohdalla.  

Hankkeen sijainti kartalla.

Hankkeen sisältö

Hankkeen sijaitsee kantatiellä 82 Rovaniemen ja Kemijärven rajan tuntumassa, Kalliosalmen vesistösillan kohdalla, 33 kilometriä Kemijärven keskustasta länteen Rovaniemen suuntaan. Hankkeen päätoimenpide on huonokuntoisen ja kantavuuspuutteisen Kalliosalmen sillan uusiminen.

Kantatien 82 linjausta muutetaan 0,6 kilometrin matkalla, enimmillään noin 23 metriä, jotta uusi silta voidaan rakentaa nykyisen sillan yläjuoksun puolelle. Kantatie rakennetaan poikkileikkauksen 8/7 mukaisena. Kalliosalmen uuden sillan siltatyyppi on betoninen ulokepalkkisilta, jonka kokonaispituus on 48 metriä ja hyötyleveys 9,5 metriä. Urakassa  tieosuuden asutus ja virkistysalueiden käyttäjät suojataan liikennemelulta melusuojauksilla.

Hankkeen tausta

Rovaniemi-Kelloselkä kantatie 82 kuuluu yleiseurooppalaiseen TERN-tieverkkoon ja on merkittävä tieyhteys teollisuuden raaka-aine- ja tuotekuljetuksille. Tie alkaa valtatiestä 4 Rovaniemen Vikajärvellä ja kulkee Kemijärven ja Sallan Kelloselän kautta Sallan rajanylityspaikalle.  Tien poikkileikkaus on 7/6 (ajoradan leveys 6 m) ja vuorokausiliikenteen määrä 1315 ajoneuvoa, josta raskaan liikenteen osuus on 11,2 %. Kantatie 82 on suunnitteluosuudella osa suurten erikoiskuljetusten (SEKV)  reittiä.  Osuudella ei ole jalankulun ja pyöräilyn väyliä eikä tievalaistusta.

Hankkeen tavoitteet

Kalliosalmen sillan uusiminen, kantatien 82 poikkileikkauksen leventäminen sekä tien suuntauksen korjaaminen parantavat liikenneturvallisuutta sekä raaka-ainekuljetusten ja sotilaskuljetusten toimivuutta. Suunnitteluosuudella myös tien rakenteellinen kunto paranee. Rakennussuunnitelmassa esitetyt melusuojaukset parantavat asukkaiden elinoloja ja viihtyvyyttä sekä alueen mahdollisen virkistyskäytön mahdollisuuksia.

Aikataulu ja osallisuus

Hankkeen rakennustyöt on aloitettu 4/2024 ja hankkeen rakennustyöt ovat valmiit 11/2024.

Hankeen osarahoituksesta vastaa Verkkojen Eurooppa (Connecting Europe Facility, CEF). CEF Verkkojen Eurooppa  -välineen kautta rahoitetaan hankkeita, joilla kehitetään Euroopan unionin energia-, liikenne- ja digitaalisia yhteyksiä.

Urakoitsijana toimii Nyab Finland Oy