Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

Yksikön päällikkö

Jari Mikkonen

  • 0295 024 703

Mt 6250 (Räihäntie) kevyen liikenteen väylä välillä Mt 6251 (Kintauden pysäkkitie) - Pihlajaniemi, Petäjävesi

Tiehanke Suunnitteilla Keski-Suomi

Hankekuvaus

Suunnitteluosuus sijaitsee Petäjävedellä Kintaus-Uurainen maantiellä 6250 ja se alkaa Kintauden kyläkeskuksen alueelta maantien 6251 (Kintauden pysäkkitien) kohdalta ja päättyy Pihlajaniementien pohjoispuolelle. Suunnitteluosuuden pituus on noin 820 metriä.

Hankkeen tavoitteena on parantaa suunnittelukohteena olevan tieosuuden liikenneturvallisuutta ja kevyen liikenteen yhteyksiä Pihlajaniemen ja Kintauden koulun välillä.

Keskisaarekkeelliset suojatiet sekä nopeusrajoituksen laskeminen 40 km/h Lastausalueentien ja Pihlajaniementien välillä parantavat liikenneturvallisuutta. Lisäksi tavoitteena on maantien 6251 (Kintauden pysäkkitie) muuttaminen yksityistieksi.

Suunnitteluhanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Petäjäveden kunnan yhteishanke.

Suunnitelmatilanne

Tiesuunnitelman suunnitteluratkaisuja esiteltiin yleisötilaisuudessa Kintauden koululla 21.11.2017. Yleisötilaisuudesta kuulutettiin paikkakunnalla ilmestyvissä lehdissä (Keskisuomalainen ja Petäjävesi-lehti). Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä hankkeen suunnitelmaluonnoksia ja ottaa vastaan palautetta jatkosuunnittelua varten. Tilaisuudessa oli läsnä noin 20 osallistujaa.

Suunnitelmaratkaisuja on käsitelty hankeryhmässä yhdessä Petäjäveden kunnan edustajien kanssa. Yhteyshenkilönä Petäjäveden kunnasta on ollut tekninen johtaja Matti Varis. Lisäksi suunnittelutyön aikana on oltu yhteydessä tarvittaviin viranomais- ja asiantuntijatahoihin.

Petäjäveden kunta asetti tiesuunnitelman yleisesti nähtäville Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (LjMTL) mukaisesti 11.12.2019 – 10.1.2020 välisenä aikana.

Keski-Suomen ELY-keskus pyytää suunnitelmasta lausunnot Petäjäveden kunnalta, Keski-Suomen liitolta, Keski-Suomen museolta ja Keski-Suomen ELY-keskuksen Y-vastuualueelta.

Lausuntojen sekä mahdollisten muistutusten käsittelyn jälkeen tiesuunnitelma etenee hyväksymiskäsittelyyn Liikenne- ja viestintävirasto Traficomiin.

Tiesuunnitelman hallinnollisen käsittelyn ja hyväksymisen jälkeen laaditaan rakennussuunnitelma, tavoite tähän on vuoden 2020 aikana.

 

Toteutus

Suunnitelman toteuttamiselle ei ole osoitettu rahoitusta, joten toteutumisaikataulu ei ole tiedossa.