Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Janne Wikström

  • puh. 029 534 3600

Projekti-insinööri

Marja Wuori

  • puh. 029 534 3834

Länsimetron liityntäyhteydet

Tiehanke Valmistunut Uusimaa

Vuosina 2014–2016 Länsiväylällä Espoonlahden ja Matinkylän välillä tehtiin parannustoimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan Länsimetron liityntäliikenteen toimivuus ja parannetaan joukkoliikenteen sujuvuutta. Lisäksi hankkeessa rakennettiin kiertoliittymä sujuvoittamaan Länsiväylän ja Kehä II välistä liikennettä ja kehitettiin alueen kevyen liikenteen verkostoa.  

Sisältöosio

Parempi Länsiväylä

Länsimetron liityntäyhteyksien tavoitteet kaaviokuvana.

Hankkeen tavoitteet

Sujuvuutta liikenteeseen

Espoonlahden ja Matinkylän väliset yhtenäiset joukkoliikennekaistat molempiin ajosuuntiin parantavat Länsiväylän joukkoliikenteen sujuvuutta. Lisäksi Länsiväylältä Markkinakadulle rakennetun joukkoliikennerampin ansiosta linja-autot pääsevät suoraan Matinkylän joukkoliikenneterminaaliin, kun Länsimetro aloittaa liikennöinnin. Ajoneuvoliikenteelle tarjottavaa informaatiota kehitettiin liikenteenhallintajärjestelmän avulla. Länsiväylälle rakennettiin kolme tiedotusopastetta sekä ajantasainen opastus liityntäpysäköintiin opasteet metron liityntäpysäköinteihin.

Turvallisesti perille myös kävellen ja pyöräillen

Kevyen liikenteen verkoston kehittäminen toimivammaksi ja turvallisemmaksi oli keskeinen osa hanketta. Länsiväylän molemmin puolin rakennettiin uudet kevyen liikenteen väylät Piispansillan ja Matinsolmun välille. Kevyen liikenteen väylät parantavat yhteyksiä Matinkylän metroasemalle.

Kehä II:n eteläpään ylittävä kevyen liikenteen silta parantaa lisäksi koululaisten turvallisuutta reitillä Mattlidenin koululle. Silta on näyttävä maamerkki, sillä se on noin 137 metriä pitkä ja taipuu S-kaaren muotoon. Lisäksi Gräsanojan kohdalle rakennettiin kevyen liikenteen alikulku Länsiväylän pohjoispuolelta sen eteläpuolelle. Porapaalujen varaan rakennettu silta kulkee Länsiväylän alitse Gräsanojaa seuraillen. Alikulun seiniä koristavat kala-aiheet.

Kalamaalaus.
Hanke järjesti keväällä 2016 Mattlidens skolan 2. luokan oppilaille suunnatun piirustuskilpailun teemana ”Att cykla tryggt till skolan”. Piirustuskilpailulla haluttiin kiinnittää huomiota Gräsanlaakson uusiin kevyen liikenteen järjestelyihin sekä kannustaa miettimään turvallisia käytäntöjä pyörällä liikuttaessa.
Piirustuskilpailun satoa.

Gräsanlaaksoon uusi kiertoliittymä

Gräsanlaakson tie- ja katujärjestelyt parantavat merkittävästi Länsiväylän ja Kehä II:n välisen liikenteen toimivuutta.  Alueen liikennettä sujuvoitettiin erityisesti muuttamalla Gräsanlaaksotien ja Matinsolmun eteläisten ramppien liikennevaloohjattu liittymä kolmihaaraiseksi kiertoliittymäksi. 

Ilmakuva kohteesta.

Vähemmän melua, enemmän viihtyisyyttä

Hankkeessa vähennettiin asuinalueille kantautuvaa liikennemelua rakentamalla 2 300 metriä meluaitaa ja noin kilometrin verran matalampia melukaiteita. Näin melulle altistuvien henkilöiden määrä väheni noin 200:lla aikaisemmasta 500:sta. Meluntorjunnalla vähennetään myös virkistysalueille, kuten Suomenojan laaksoon, kantautuvaa melua.

 

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Länsimetron liityntäyhteydet -hanke toteutettiin Liikenneviraston ja Espoon kaupungin yhteishankkeena.

 

Hankkeen kustannusarvio oli 19,9 miljoonaa euroa, josta valtion osuus on 13,1 miljoonaa euroa ja Espoon kaupungin osuus 6,8 miljoonaa euroa.

 

Lisäksi hankkeen yhteydessä toteutettiin kaupungin katu- ja kevyen liikenteen yhteyksiä 1,3 miljoonan euron arvosta.

 

Hanke käynnistyi kesällä 2014 ja se valmistui pääosin vuoden 2016 lopulla. Takuuseen kuuluvia viimeistelytöitä ja viheralueiden takuuajan hoitotöitä tehdään vielä kesällä 2017 ja 2018. Joukkoliikenneramppi Länsiväylältä Markkinakadulle otetaan käyttöön, kun Länsimetro aloittaa liikennöinnin.