Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Juhan Tyrväinen

Kukkosentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Kukkosentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa.

Hankkeen tausta

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta ja tuottaa riittävät hallinnolliset suunnitelmat tasoristeyksien turvallisuuden parantamiseksi.

Ratasuunnitelma koskee 21 kpl tasoristeystä, jotka sijaitsevat rataosalla Laurila-Rovaniemi (RO 2202), Tervolan ja Keminmaan kunnan alueilla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Tiesuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/20214) kriteerit.

Aikataulu ja suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 26.01.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa  www.vayla.fi/kuulutukset.

Suunnitelmia esiteltiin asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 12.05.2021 Teams- tapahtumassa. Tilaisuudessa oli mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Ratasuunnitelma oli nähtävillä 12.10.-11.11.2021 välisen ajan.

Ensimmäisen nähtävillä olo ajan jälkeen suunnitelmaa on täydennetty sekä päivitetty.

Ratasuunnitelmasta järjestetään toinen yleisötilaisuus. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin, ja esittää niistä mielipiteensä.
Tilaisuus oli avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Yleisötilaisuustilaisuus Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa järjestetään:

Aika: 14.6.2022 klo 17:00-18:30

Paikka: Tervolan kunnan sali  ja Teams-tapahtuma

Suunnitelma-aineistoa voi tutkia tästä ShareFile-linkistä

Liity yleisötilaisuuteen tästä

Yleisötilaisuuden palautteet tulee antaa 30.6.2022 mennessä.
Palautteet annetaan sähköpostitse osoitteeseen: [email protected] tai [email protected]
Palautteen otsikoksi tulee merkitä ”Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa”.

Kuulutukset ja kutsut on julkaistu 31.5.2022. Kuulutuksen löydät tästä linkistä.