Hyppää sisältöön

Kukkosentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Kukkosentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa.

Hankkeen tausta

Hankkeen tavoitteena on parantaa tasoristeysturvallisuutta ja tuottaa riittävät hallinnolliset suunnitelmat tasoristeyksien turvallisuuden parantamiseksi.

Ratasuunnitelma koskee 21 kpl tasoristeystä, jotka sijaitsevat rataosalla Laurila-Rovaniemi (RO 2202), Tervolan ja Keminmaan kunnan alueilla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Tiesuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/20214) kriteerit.

Aikataulu ja suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 26.01.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa  www.vayla.fi/kuulutukset.

Suunnitelmia on esitelty asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 12.5.2021 Teams -tapahtumassa, sekä 14.6.2022 Tervolan kunnan salissa sekä Teams-tapahtumassa. Tilaisuuksissa on ollut mahdollisuus tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä.

Ratasuunnitelma oli nähtävillä 8.11. - 8.12.2022 välisen ajan.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.