Yhteystiedot

Väylävirasto

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Juhan Tyrväinen

Kukkosentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa

Väylävirasto laatii ratasuunnitelmaa Kukkosentie – Lehto tasoristeysturvallisuuden parantaminen, ratasuunnitelma, Tervola, Keminmaa.

Hankkeen tausta

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen koko valtion rataverkolla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Ratasuunnitelman tavoitteena on myös tuottaa riittävä hallinnollinen suunnitelma, jotta tasoristeykset voidaan parantaa tai poistaa ja kulku järjestää joko korvaavilla tiejärjestelyillä tai olemassa olevia kulkuyhteyksiä hyödyntäen tasoristeykseen, joka täyttää määräyksen Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä (TRAFI/8591/03.04.02.00/20214) kriteerit.

Aikataulu ja suunnittelun aikainen vuorovaikutus

Ratasuunnitelman käynnistämisestä on kuulutettu 26.01.2021 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset.

Suunnitelman vuorovaikutus järjestetään verkossa.

Lisätietoja tapahtumasta täältä. Kutsu vuorovaikutustilaisuuteen.

Suunnitelmia esitellään asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille 12.05.2021 kello 17.30-19.30 Teams- tapahtumassa. Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Osallistu Teams-tapahtumaan tästä.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa