Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Keski-Suomen ELY-keskus

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Kai Paavola

  • 0295 024 705
  • kai.paavola[at]ely-keskus.fi

Suunnittelukonsultti AFRY Finland Oy

PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ

Riina Väyrynen

  • 040 620 7270
  • riina.vayrynen[at]afry.com

Maantien 637 liittymäjärjestelyt välillä Koskelantie - maantie 16756, tiesuunnitelma, Laukaa

Hankekuvaus

Suunnittelualue kohdistuu maantielle 637 Koskelantien ja maantien 16756 väliselle osuudelle. Suunnittelualueen pituus on noin 0,9 km. Suunnittelun tavoitteet ovat liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen sujuvuuden sekä häiriöttömyyden varmistaminen. Suunnitellut toimenpiteet suunnittelualueella ovat liittymä- ja yksityistiejärjestelyt sekä liittymäkiellon asettaminen maantielle.

Suunnittelutilanne

Keski-Suomen ELY-keskus on käynnistänyt maantielle 637 tiesuunnitelman laatimisen. Suunnittelun aloituskuulutus on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa 31.8.2023 osoitteessa: www.ely-keskus.fi/valtion-liikennevaylien-suunnittelu-kuulutukset (Keski-Suomi).  

Tiesuunnitelmasta järjestettiin yleisötilaisuus tiistaina 21.11.2023. Kutsu lisätietoineen on julkaistu ELY-keskuksen tietoverkossa 9.11.2023 osoitteessa: www.ely-keskus.fi/valtion-liikennevaylien-suunnittelu-kuulutukset (Keski-Suomi). 

Tiesuunnitelma asetetaan viimeistelyn jälkeen kuuluttamalla yleisesti nähtäville loppuvuodesta 2024. Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on tuolloin mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.

Liitteet

Tiesuunnitelma -esite
Suunnittelualue -karttaliite
 

 

  • Aloituskuulutus
  • Suunnitteilla
  • Valmis