Hyppää sisältöön

Puistosilta yhdistää ulkoilualueet

Kehä I Kivikontie -hankkeen osana Kehä I:n yli on rakennettu Suomessa ainutlaatuinen puistosilta, joka yhdistää Viikin ja Kivikon ulkoilualueet. Ympäristö on huomioitu myös kierrätysmateriaalien käytössä.

Puistosilta on esimerkki aidosti urbaanin ja ekologisen kaupunkiympäristön suunnittelusta. Viikin ja Kivikon ulkoilualueiden välillä on helppo liikkua.

Idea puistosillasta syntyi 1990-luvun alussa, Viikin osayleiskaavan laadinnan yhteydessä. Yksi suunnittelijoiden huolista oli, että Vanhankaupunginlahden herkkä luonnonsuojelualue kuormittuisi virkistyskäytössä liikaa. Ratkaisuksi päätettiin luoda ulkoilijoille suora yhteys Viikistä Kivikkoon, jonne kaavailtiin uutta virkistysaluetta. Esikuvana ja innoittajana toimi Saksassa Münchenin olympialaisia varten 1970-luvulla rakennettu silta, jota pitkin ihmiset saattoivat ylittää moottoritien liikenteen heitä häiritsemättä.

"Puistosilta on esimerkki aidosti urbaanin ja ekologisen kaupunkiympäristön suunnittelusta. Viikin ja Kivikon ulkoilualueiden välillä on helppo liikkua. Tällaiset ratkaisut lisäävät koko Helsingin kilpailukykyä ja houkuttelevuutta"sanoo Rakennusvirastossa työskennellyt maisema-arkkitehti Pentti Peurasuo.

Liikkujille silta tarjoaa miellyttävän reitin, sillä se muistuttaa virkistysympäristöä. Korkeareunaiselta sillalta ei juurikaan kuule tai huomaa liikennettä. Talveksi sillalle tehdään latu.

Havainnekuva Puistosillasta.

Kierrätysmateriaalit tehokkaassa käytössä

Kivikontien eritasoliittymän rakentamisessa hyödynnettiin runsaasti uusiomateriaaleja. Rakennusten purkujätteestä ja betoniteollisuuden ylijäämämateriaalista tehtyä betonimursketta käytettiin tie- ja katurakenteissa jopa 90 000 tonnia. Samalla säästyi vastaava määrä neitseellistä kiviainesta sekä huomattavasti kaatopaikkatilaa.

Urakoitsijalla oli käytössään myös murskauslaitos, joka murskasi lähes kaiken paikalta louhitun kallioaineksen rakennusmateriaaliksi. Kiviainesta murskattiin yhteensä 76 000 tonnia.

Uusiomateriaalien etuna oli ympäristöystävällisyyden lisäksi niiden kestävyys. Betonimurskeen tekniset ominaisuudet voivat olla jopa perinteistä kiviainesta paremmat, mikä pidentää myös betonimurskeesta tehtyjen rakenteiden käyttöikää. Näin saatiin merkittävät säästöt rakennuskustannuksiin.

Lisäksi työmaalla pintamaasta ja massanvaihdosta saadusta turpeesta jalostetaan kasvualustoihin ja nurmetukseen multaa.