Hyppää sisältöön

Elving saha, tasoristeyksen poisto, ratasuunnitelma, Nokia

Ratahanke Pirkanmaa

Suunnittelun aloitus

Suunnitelman tavoitteena on parantaa turvallisuutta rajoittamalla Elving sahan tasoristeyksen käyttöä vain pelastusviranomaisille ja osoittamalla kulku puistoalueelle uuden rakennettavan kevyen liikenteen yhteyden kautta.

Väylävirasto on julkaissut aloituskuulutuksen suunnittelun aloittamisesta ja maastotutkimuksien käynnistämisestä 30.11.2022 Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset. Kuulutus julkaistaan myös Nokian Uutiset -lehdessä 1.12.2022.
Aloituskuulutus löytyy oheisen linkin takaa.

Rataverkon haltijalla on oikeus tehdä suunnittelualueeseen kuuluvalla kiinteistöllä suunnitteluun liittyviä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (ratalaki 9 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus 
mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta.

Valmistuttuaan suunnitelma asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (ratalaki 22 §).

Ajankohtaista

Hankeorganisaatio on julkaissut kuntatiedotteen suunnittelun ja rakentamisen tilasta 17.5.2023. Nokia kuntatiedote -linkki.