Hyppää sisältöön

Lisätiedot

Kuvauslupapyynnöt

[email protected]

Kuvaaminen rautatiealueella

Väyläviraston hallinnoimalla rautatiealueella kuvaamiseen tarvitaan lupa. Luvan saaja vastaa kaikista kuvaustöihin liittyvistä kustannuksista sekä mahdollisista kuvausten aiheuttamista haitoista tai vahingoista. Väylävirasto edellyttää olemassa olevaa vastuuvakuutusta, jonka piiriin kuuluvat kaikki kuvauksiin osallistuvat kuvausryhmän henkilöt.

Kuvaamisen rautatiealueella tulee noudattaa oikeita ja turvallisia käyttäytymissääntöjä. Kuvattaessa rautatieasemien laiturialueella tai radan läheisyydessä on noudatettava seuraavia ohjeita kuvaajan turvallisuuden ja häiriöttömän liikenteen takaamiseksi:

 • Ota huomioon dronen lennättämisen periaatteet ja säännöt (droneinfo.fi)
 • Kuvauksesta ei saa aiheutua häiriötä junaliikenteelle eikä matkustajille.
 • Valot eivät missään muodossa saa häikäistä veturin kuljettajaa tai matkustajia, jotka liikkuvat laitureilla tai muualla rautatiealueella.
 • Radalle ei saa mennä
 • Laiturin reunaa ei saa mennä 1,5 metriä lähemmäksi, ellei nouse junaan tai poistu junasta
 • Laituritasosta ei saa mennä 3 metriä lähemmäksi virtajohtimia tai kääntöortta millään pitkällä esineellä, kuten esimerkiksi mikrofonilla tai valolampulla. Lisäksi on varottava sähköveturin tai junan kattorakennelmia ja virroitinta.
 • Valo- tai muut rakenteet eivät saa nousta radan sähköjohdinten yläpuolelle tai olla asetettu niin, että ne voisivat kaatua johtimille tai radalle.
 • Ajoneuvolla ajo laiturialueella on kielletty.
 • Toivomme, ettei graffiteja näy kuvissa.
 • Muutoin on noudatettava, mitä on säädetty yleisillä paikoilla kuvaamisesta.

Kuvauslupaprosessin saa vireille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen kuvausluvat(at)vayla.fi. Mukaan seuraavat tiedot:

 • kuvausajankohta (pvm ja aika)
 • missä halutaan kuvata
 • kuvaussuunnitelma
 • kuvausryhmän ja kaluston koko
 • vastuullisen yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite