Hyppää sisältöön

Materiaalien vaatimuksenmukaisuuden arviointi

Tietoa Väyläviraston käytännöistä

Väylävirasto asettaa infrahankkeissa käyttämilleen materiaaleille (rakennustuotteet ja tarvikkeet) laatuvaatimukset, jotka materiaalitoimittajan tulee täyttää. Väylävirasto ylläpitää luetteloita tietyistä rakennustuotteista ja tarvikkeista, joiden on todettu täyttävän Väyläviraston kyseiselle rakennustuotteelle tai tarvikkeelle asettamat laatuvaatimukset. Luetteloiden ylläpitäminen ei ole pakollista, vaan luetteloiden tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Näiden luettelossa olevien rakennustuotteiden ja tarvikkeiden lisäksi markkinoilla voi olla rakennustuotteita ja tarvikkeita, jotka myös täyttävät Väyläviraston laatuvaatimukset. Väyläviraston infrahankkeissa ei ole välttämätöntä käyttää rakennustuotetta tai materiaalia, joka löytyy luettelosta, vaan mikä tahansa laatuvaatimukset täyttävä rakennustuote tai tarvike käy. 

Luetteloita Väyläviraston käyttöön soveltuvista materiaaleista ei päivitetä jatkuvasti, vaan tiedot saattavat päivittyä viiveellä. Ajankohtaisen tiedon Väyläviraston käyttöön soveltuviksi arvioiduista eli asetetut laatuvaatimukset täyttävistä materiaaleista voi tarvittaessa tarkistaa ao. luettelon yhteyshenkilöltä.

Ohjeet ja yhteystiedot materiaalitoimittajille

Materiaalitoimittajan halutessa vaatimuksenmukaisuuden arviointia jonkin tietyn rakennustuotteen tai tarvikkeen osalta tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä ao. ohjeen yhteyshenkilöön (mainitaan ohjeen etusivulla). Materiaalitoimittajan tulee vaatimuksenmukaisuuden arvioimiseksi toimittaa Väylävirastoon hakemus, jonka liitteeksi tulee tekninen eritelmä ja muut arvioinnin kannalta oleelliseksi katsotut dokumentit.

Mikäli ohjeen yhteyshenkilöä ei ole mainittu, voi lisätietoja kysyä myös ko. ohjekokonaisuudesta vastaavalta henkilöltä (mainitaan ohjeluettelossa ohjekokonaisuuden otsikon yhteydessä).

Tietoa rautateiden koekäyttö- ja käyttöluvista

Tietoa koekäyttö- ja käyttölupamenettelystä rautatiejärjestelmässä löytyy ohjeluettelon ohjeesta Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 1 – Yleiset perusteet.

Uusiomateriaalit

Kaikille materiaaleille ei pystytä määrittelemään valmiita laatuvaatimuksia teknisissä ohjeissa tai infrarakentamisen yleisissä laatuvaatimuksissa (InraRYL). Tällaisia ovat mm. maanrakentamisessa käytettävät uusiomateriaalit. Näiden osalta tekninen soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen on arvioitava erikseen ao. materiaaleille tarkoitettujen ohjeiden ja termien mukaan.