Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Asiantuntija, ympäristö

Karoliina Saarniaho

  • 029 534 3294

Väylävirasto

Asiantuntija, liikennetalous

Hanna Sandell

  • +358 50 470 6382

Väylävirasto

Asiantuntija, kustannushallinta

Jaana Suittio (Ihku-asiat)

  • 029 534 3449

Päästölaskenta

Väyläviraston vähähiilisyyden arviointityö ja menetelmäohje 

Väyläviraston keskeisenä tavoitteena on edistää ilmastovaikutusten arviointia ja vähähiilisiä, elinkaarikestäviä ratkaisuja väyläsuunnittelussa, rakentamisessa ja väylänpidossa sekä näihin liittyvissä hankinnoissa ja omaisuudenhallinnassa. Päästölaskennan avulla tuotetaan tietoa infrarakentamisen päästöistä ja tunnistetaan merkittäviä päästövähennysmahdollisuuksia.  

Infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmän (VO 43/2023) tavoitteena on yhtenäistää infrarakennushankkeiden ilmastovaikutusten arviointia. Ohjeen mukaista arviointia edellytetään kaikissa Väyläviraston ja ELY-keskusten suunnitteluhankinnoissa, joiden hankkeista laaditaan hankearviointiohjeistuksen mukainen arviointi. Infrarakentamisen vähähiilisyyden arviointimenetelmä on keskeinen osa tulevaisuuden infrarakennushankkeen vähähiilisyyden ohjausta. Menetelmässä huomioidaan vaiheet ennen käyttöönottoa (A1–A5) suunnitteluvaihetta vastaavalla tarkkuudella ja käyttövaiheesta materiaalien uusimiset (B4). Arviointi tehdään lähtökohtaisesti 50 vuoden käyttöjaksolle.  

Vähähiilisyyden arvioinnin yhteydessä tulee laatia suunnitteluratkaisuihin, massojenhallintaan ja kuljetuksiin sekä materiaalivalintoihin liittyviä vaihtoehtovertailuja, huomioiden myös resurssiviisaus ja kiertotalous. Vaihtoehtovertailujen tavoitteena on tunnistaa vaikuttavimpia päästövähennysmahdollisuuksia ja liittää ne osaksi suunnitteluratkaisua. Hiilijalanjälkilaskelmalta saatavat päästötiedot viedään osaksi hankearviointeja, jolloin rakentamisen aikaiset päästöt pystytään huomioimaan osana hankkeiden vaikutusten arviointia ja kannattavuuslaskelmaa. 

Arviointimenetelmään sekä päästölaskentaan liittyvät kysymykset ja palautteen voi lähettää [email protected]

Tutustu arviointimenetelmäohjeeseen ja sen liitteisiin: 

Infrarakentamisen päästötietokanta 

Infrarakentamisen päästötietokantaan on koottu puolueetonta tietoa infrarakentamisen tuotteiden päästöistä. Infrarakentamisen päästötietokannan on tuottanut ja sitä ylläpitää Suomen ympäristökeskus SYKE Väyläviraston toimeksiannosta. Tietokanta on kaikille avoin ja maksuton. Päästötietokantaan on koottu yleisimpien ja tyypillisimpien infrarakentamisessa käytettävien tuotteiden ja materiaalien keskimääräisiä päästötietoja. Palvelu ei sisällä yksittäisten tuotteiden ympäristöselosteita. Tietokanta palvelee infrarakentamisen tilaajien ohella infrarakentamisen ammattilaisia kuten suunnittelijoita, tuotevalmistajia ja urakoitsijoita, mutta tiedot ovat hyödyllisiä kaikille infrarakentamisen ilmastovaikutuksista kiinnostuneille.

Päästötietokanta:  https://co2data.fi/

IHKU-laskentapalvelun päästölaskentatyökalu 

Ihku-laskentapalvelussa käytössä oleva päästölaskenta yhdistää kustannus- ja päästölaskennan. Ihku mahdollistaa sekä hanke- että rakennusosatasoisen laskennan. Ihkun päästölaskenta perustuu panosmääriin, jotka arvioidaan hankkeen kustannuslaskennan yhteydessä. Ihkun käyttämille panoksille on määritetty päästökertoimet, joiden avulla hanke- ja rakennusosien päästöt ovat laskettavissa. Ihkun päästölaskennan hyödyntämät päästökertoimet perustuvat infrarakentamisen päästötietokannan tietoihin. Vähähiilisyyden arviointimenetelmän mukaisen päästölaskennan elinkaarenvaiheista Ihkusta saadaan laskettua ennen hankkeen käyttöä (vaiheet A1-A5) syntyvät päästöt.

IHKU-laskentapalvelu: https://www.ihku-laskentapalvelu.fi/   
IHKU-laskentapalvelun tuki: [email protected]

Ohjevideot

Video 1

Ensimmäisessä koulutusvideossa käsitellään päästölaskennan tavoitteita, ajavia tekijöitä sekä menetelmiä.  

 

Lisätietoa aiheesta voit hakea mm. seuraavista lähteistä: 

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä julkinen päästökerrointietokanta 

Tietoa uusiomateriaalien käytöstä infrarakentamisessa 

Tietoa vähähiilisyydestä rakennetussa ympäristössä Green Building Council Finland 

Suomalaisia tuotekohtaisia ympäristöselosteita voi hakea rakennustiedon sivuilta. Selosteiden lataaminen edellyttää kirjautumista 

Lisätietoa EPD-ympäristöselosteita voi lukea mm. rakennustiedon sivustolta

Kansainvälinen ympäristöselosteiden tietokanta EPD International

Saksalainen ympäristöselosteiden tietokanta ÖKOBAUDAT

Video 2

Toisessa koulutusvideossa esitellään päästölaskentaa Ihku-laskentapalvelussa. 

 

Lisätietoa aiheesta voit hakea mm. seuraavista lähteistä: 

Ihku-laskentapalvelu  

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämä julkinen päästökerrointietokanta  

Ihku-laskentapalvelun esittelyvideot Ihku-allianssin YouTube-kanavalta

Ihku-laskentapalvelun tukiportaalin päästölaskennan ohjeet 

Video 3 

Kolmannessa koulutusvideossa esitellään päästölaskentadatan käsittelyä ja B4-elinkaarivaiheen laskentaa, johon sisältyy materiaalien uusimisen ja vaihtojen päästölaskenta. 

 

Video 4

Neljännessä koulutusvideossa käsitellään tyypillisiä vähäpäästöisiä ratkaisuja infrarakentamisessa sekä miten päästölaskelmia voidaan hyödyntää teknisessä suunnittelussa. 

 

Osa sisällöstä on estetty näkymästä evästevalinnan valinnan mukaisesti. Muuta eväste-asetuksia nähdäksesi koko sivun sisällön.