Hyppää sisältöön

Turvallisuus

Turvallisuus on yhteinen asiamme. Turvallisen toiminnan lähtökohtana toimivat Väyläviraston turvallisuusperiaatteet, jotka luovat suuntaviivat turvalliselle toiminnalle ja jatkuvalle parantamiselle.

Modernissa turvallisuusajattelussa inhimillisen toiminnan huomioiminen on noussut entistä tärkeämmäksi. Mikään järjestelmä ei ole aukoton, joten inhimilliset tekijät tulee ottaa huomioon kaikessa toiminnassa sekä myös hyvän ja turvallisen työympäristön suunnittelussa. Väylävirasto pyrkii kaikilla toimillaan edistämään liikenneturvallisuutta ja huolehtimaan infrastruktuurin toimintaedellytyksistä sekä tilaamiensa töiden turvallisesta toteuttamisesta.

Tänä päivänä turvallisuus ei kuitenkaan tarkoita vain fyysistä turvallisuutta, sillä liikennejärjestelmä on täynnä digitaalista tekniikka ja järjestelmiä. Kyberturvallisuus on turvallisen liikenteen ehdoton edellytys.

Turvallisuuden hallintaan liittyvät keskeisesti myös valmius- ja varautumistoiminnot, joilla pyritään ennaltaehkäisemään häiriö- ja kriisitilanteiden syntyminen sekä luomaan edellytykset syntyneiden häiriötilanteiden ja niistä aiheutuvien seurausten hallintaan.

Muistetaanhan, että turvallisuus tehdään yhdessä!