Hyppää sisältöön
Usein kysyttyä hankkeesta
  • Hankkeen tavoitteena on parantaa pitkän matkan kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta Korian taajaman kohdalla. Nopeusrajoitus Hevossuon ja Napan liittymien välillä voidaan nostaa 100 kilometriin tunnissa. Kun liikenne valtatiellä sujuvoituu, vähenee myös läpikulkuliikenne Kouvolan keskustaan Korian taajaman läpi.

  • Valtatie 6 parannetaan nykyisen tien länsipuolelle Hevossuon ja Napan välillä uudelle tielinjalle, joka soveltuu pääosin myöhemmin tehtävään laajempaan valtatien 6 parantamiseen. Samalla rakennetaan uusi Lahti–Kouvola-radan ylittävä maantiesilta korvaamaan vanha, heikkokuntoinen Korian ylikulkusilta.

  • Uusi rautatien ylikulkusilta rakennetaan noin 65 metriä länteen vanhasta sillasta. Valtatie 6 siirtyy uudelle linjalle sillan molemmin puolin yhteensä noin 2 kilometrin matkalla Hevossuon ja Napan liittymien välillä.

  • Nykyinen silta on rakennettu vuonna 1959 ja otettu käyttöön vuonna 1960. Silta on kapea ja huonokuntoinen. Radalla on vanhan sillan kohdalla alennettu nopeusrajoitus, joka johtuu huonokuntoisesta risteyssillasta sekä radan geometriasta. Vanhan sillan leventäminen ei ole mahdollista, ja sen korjaaminen ei tule kysymykseen sillan rakenteen ja muiden ongelmien johdosta.

  • Vanha valtatie jää palvelemaan yksityistienä. Vanha rautatien ylikulkusilta puretaan. Valtatien 6 yleissuunnitelman tavoitetilan toteutuessa silta rakennetaan uudelleen kevytrakenteisempana.

  • Urakan kilpailutus on tarkoitus käynnistää loppuvuodesta 2022, jolloin hankintapäätös voitaisiin tehdä talvikaudella 2023. Rakentaminen on mahdollista aloittaa keväällä/kesällä 2023.

  • Rakentamisella on vain vähäistä haittaa liikenteelle, koska työt tapahtuvat pääosin sivussa nykyisiltä väyliltä. Haitat rataliikenteelle pyritään minimoimaan, mutta etenkin vanhan sillan purku edellyttää rataliikenteen keskeyttämistä lyhyeksi ajaksi. Hetkellistä meluhaittaa saattaa aiheutua esimerkiksi paalutustöistä.

  • Kokonaisuudessaan hanke valmistuu kesäkaudella 2025.

  • Uusi tieosa edellyttää merkittäviä pohjanvahvistustöitä, kuten stabilointia, massanvaihtoja ja paalutusta, minkä vuoksi rakennusaika on pitkä.

  • Hankkeen kustannusennuste on 12 miljoonaa euroa (Maarakennuskustannusindeksi 130; 2015=100).