Hyppää sisältöön

Rautateiden kehittämiseen varautuminen maankäytössä

Väylävirasto on päivittänyt vuonna 2018 valtakunnallisen näkemyksen siitä, miten maankäytössä on tarve varautua rautateiden lisäraiteisiin, kolmioraiteisiin, lisäkohtauspaikkoihin ja/tai kaksoisraideosuuksiin sekä uusiin ratayhteyksiin. Näkemys palvelee liikenteen ja maankäytön yhteensovittamista. Sillä turvataan rautateiden kehittämismahdollisuuksia. Kartta ei kuvaa näkemystä rataverkon tämän hetken kehittämistarpeista, vaan katse on pitkällä tulevaisuudessa. 

Varautumistarpeita on käsitelty jo pitkälti maakuntakaavojen laatimisten yhteydessä, ja esillä olevat varaukset on pitkälti huomioitu maakuntakaavoissa. Joiltain osin on kuitenkin tehty myös muutoksia maakuntakaavoihin nähden. Myös kuntien maankäytön suunnittelussa rautateiden kehittämiseen varautuminen on tärkeää. 

Väylävirasto käy varaustarpeisiin liittyvää tarkempaa vuoropuhelua erityisesti maakuntien ja kuntien kanssa muun muassa alueellisen liikennejärjestelmätyön ja kaavaprosessien yhteydessä. Varautumistarpeita seurataan ja näkemystä päivitetään tarvittaessa jatkossa.

Ratojen vältyskyky ja varautuminen maankäytössä - maakuntakavojen mukaiset ja  päivitetyt varaukset.

Huom. Kartta ei kuvaa näkemystä rataverkon tämän hetken tarpeista vaan katse on pitkällä tulevaisuudessa. 

Kuva suurempana