Hyppää sisältöön

Valtatie 3 parantaminen Padan ja Helsingbyn liittymien kohdalla, Mustasaari

Parannettavat valtatieosuudet sijoittuvat Mustasaaren kunnan alueelle. Ensimmäinen suunnitteluosuus alkaa noin 145 m ennen Mussmon yksityistien liittymää ja päättyy 160 m Puntaisten maantien 17639 liittymän jälkeen. Toinen suunnitteluosuus sijaitsee Helsingby-Vanha satama maantien 715 ja Rimalin maantien 17621 liittymien kohdalla. Osuudet on merkitty alla olevaan karttaan vihreällä. Suunnitteluosuuksilla tien varrella ovat Helsingbyn ja Padan kylät.

Kuva kartasta, johon on merkitty suunnitteluosuus.

Nykytilanne ja ongelmat

Valtatie on suunnittelukohteissa tasainen ja suora. Kohteissa on erilliset kevyen liikenteen väylät. Tien nopeusrajoitus on suunnittelukohteiden kohdalla 80 km/h. Tiesuunnitelman laatimisen aikaan suunnitteluosuuksilla oli kahden kilometrin tarkastelujaksolla tapahtunut neljä onnettomuutta, joista yksi oli johtanut henkilövahinkoon. 

Helsingbyn kohdalla on pääsuunnassa kanavoitu nelihaaraliittymä. Liittymien kohdalla on linja-autopysäkit, joissa on katokset. Lähellä sijaitsee koulu. Kevyt liikenne joutuu ylittämään valtatien tasossa alikulun puuttumisen takia.

Padan kohdalla on pääsuunnassa kanavoitu nelihaaraliittymä. Valtatien alittaa Padan alikulkukäytävä. Raskaan liikenteen määrä risteyksestä Tampereen suuntaan on lisääntynyt. Kanavoinnin kohdalla valtatien nopeusrajoitus on 80 km/h.

Suunnitellut toimenpiteet

Tiesuunnitelma vt 3 parantamisesta Helsingbyn ja Padan liittymien kohdalla on valmistunut vuonna 2009. Suunnitelma sisältää valtatielle 3 tehtäviä turvasaarekkeita, yksityistiejärjestelyjä ja kevyen liikenteen väyliä sekä alikulun.

Helsingby

Maanteiden liittymiin tehdään turvasaarekkeet. Liittymään tehdään uusi kevyen liikenteen alikulku ja yksityisteiden ja kevyen liikenteen järjestelyjä. Etelä-/itäpuolelle tehdään kevyen liikenteen väylä. Pysäkit säilytetään. Pysäkit parannetaan ja Vaasan suunnan pysäkki muutetaan ns. korkeatasoiseksi pysäkiksi varustamalla se autoparkilla, pysäkkikatoksella ja pyörätelineellä.

Pada

Padan kohdan maanteiden liittymiin tehdään turvasaarekkeet ja Padan alikulkukäytävää pidennetään vasemmalta puolelta, koska liittymäalue laajenee tehtäessä ohjeiden mukaiset liittymägeometriat.

Vaikutukset

Esitetyt toimenpiteet parantavat liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuus paranee. Valtatien parantamiseen liittyvä muun tieverkon kehittäminen parantaa paikallisverkon yhteyksiä. 

Kevyen liikenteen olosuhteet paranevat kevyen liikenteen alikulun ja kevyen liikenteen väylien rakentamisen myötä. 

Jatkosuunnittelu

Hanke odottaa rahoitusta. Ennen toteuttamista tulee suunnitelmien ajantasaisuus ja yhteensopivuus vuosina 2019 - 2020 tehtävään vt 3 Helsingby -Laihia yleissuunnitelmaan tarkistaa ja tehdä tarvittavat muutokset sekä yksityiskohtainen rakennussuunnitelma.