Hyppää sisältöön

Työmaan viikkotiedotteet

Viikko 44

Työt ovat loppusuoralla ja tämä onkin työmaan viimeinen viikkotiedote. 

Jäljellä on enää ajoratamerkintöjen tekoa, joka siirtyi sateisen sään vuoksi. Ajoratamerkintöjä tehdään yöaikaan klo 20-06 välisenä aikoina säiden salliessa.

Muuten työmaalla tehdään työmaa-aitojen purkua ja kaiteiden asennusta ajoradan viereen sekä työmaan loppusiivousta.

Läntinen jalankulku- ja polkupyöräväylä otetaan käyttöön. 

Viikko 43

Arkisin päiväsaikaan tehdään siltapaikan viimeistelytöitä ja työmaan käytössä olleiden alueiden siistimistä ja työmaa-aitojen poistamista. Yötöinä (klo 20-06) välisinä aikoina tehdään porapaalujen manttelointia, sähkötöitä, sillan viimeistelyä sekä ajoratamerkintöjä. 

Viikko 42

Sillan länsipäädyssä tehdään jalankulku- ja polkupyöräväylää ja itäpäädyssä sillan keilojen sekä radan luiskien viimeistelyä päivisin. 

Sillan alla jyrsitään ajokaistojen päällystettä ja tehdään päällystystöitä öisin (klo 20-06) tiistai-illasta perjantaiaamuun. 

Viikko 41

Sillan itä- sekä länsipäädyssä tehdään kiviverhouksen saumaustöitä. Sillan alla ja sen ympäristössä tehdään jalankulku- ja polkupyöräväylien pohjatöitä sekä päällystystöitä. 

Töitä tehdään klo 7-18 välisenä aikana. 

Viikko 40

Sillan länsipäädyssä tehdään tukimuurin kiviverhouksen saumausta ja itäpäädyssä jatketaan kiviverhouksen tekoa.

Sillan alla tehdään jalankulku- ja polkupyöräväylän pohjia ja pilarimantteleiden asennuksia. Ajoratojen välissä olevien pilareiden mantteleiden asennuksia tehdään yöaikaan klo 20-06 välisenä aikana ma-ti, ti-ke, ja ke-to -välisinä öinä. 

Viikko 39

Sillan molemmissa päädyissä tehdään tukimuurin kiviverhouksia. Lisäksi sillan alla tehdään mantteleiden asennuksia pilareihin sekä valaistuksen asennuksia pilareiden väleihin. Sillan eteläpuolella kaivetaan kaapeliputkien päitä esiin ja asennetaan kaapeleita. 

Viikko 38

Sillan molemmissa päädyissä tehdään tukimuurin taustatäyttöjä sekä tukimuurin kiviverhouksia.
 
Järvensivuntiellä tehdään kaapelien suojaputkien asennusta ma-ti ja ti-ke -välisinä öinä Saarioisten edessä olevilta sähkökaapeilta maatuen viereen. Työ tehdään hiljaiseen aikaan kaista kerrallaan, liikennettä ei katkaista.  
 

Viikko 37

Sillan länsipäädyssä tehdään tukimuurin taustatäyttöjä. 

Sillan itäpäädyssä tehdään tukimuurin kiviverhousta. 

Töitä tehdään klo 7:00-18:00 välisenä aikana. 

Viikko 36

Sillan länsipäädyssä tehdään tukimuurin kiviverhousta. Sillan itäpäädyssä tehdään tukimuurin muottitöitä ja betonointia. Näitä töitä tehdään klo 7:00-18:00 välisenä aikana. 

Sillan reunapalkkien pesua suoritetaan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä klo 20:00-06:00 välisenä aikana. Tällöin kaistoja on pois käytöstä yksi kaista kerrallaan. 

Viikko 35

Sekä sillan itä- että länsipäädyssä jatkuvat tukimuurien rakennustyöt. 

Sillan päällä tehdään kaiteiden asennusta. 

Viikko 34

Sillan länsipäädyssä tehdään tukimuurin muotti- ja raudoitustöitä.

Sillan itäpäädyssä betonoidaan tukimuurin anturaa ja tehdään tukimuurin muotti- sekä raudoitustöitä. 

Sillan päällä suoritetaan kaiteiden valaistuksen asennustöitä. 

Radalla tehdään vaihteenlämmitysten asennuksia sekä viikonloppuna raiteen tukemista. 

Töitä tehdään klo 7:00-18:00 välisenä aikana lukuunottamatta raiteen tukemistöitä, jotka tehdään viikonloppuna klo 20:00-06:00. 

Viikko 33

Sillan länsipäädyssä tehdään tukimuurin muotti- ja raudoitustöitä.

Sillan itäpäädyssä tehdään työnaikaisen tukiseinän esiinkaivua ja tilkitsemistä sekä tukimuurin anturan maanleikkausta ja anturapohjia.

Sillan päällä tehdään kaiteen johteiden sekä kaiteen valaistuksen asennustöitä.

Töitä tehdään arkisin klo 7:00-18:00 välisenä aikana.

Viikko 32

Sillan länsipäädyssä tehdään tukimuurin anturoiden muottitöitä, betonointia ja raudoitusta. 

Sillan itäpäädyssä tehdään porapaalujen hiekkapuhallusta ja maalausta. 

Jalankulku- ja polkupyöräväylä siirretään tilapäisesti aivan sillan itäpäätyyn. Lisätietoa tilapäisestä liikennejärjestelystä löydät täältä.

Viikko 31

Sillan länsipäädyssä tehdään maa-ankkureiden jännitystä ja tukiseinän anturapohjien tekoa. 
Sillan itäpäädyssä tehdään maa-ankkurien porausta ja injektointia. 

Työtä tehdään klo 7:00-18:00 välisenä aikana.

Viikko 30

Sillan länsipäädyssä tehdään maa-ankkureiden porausta, maatuen loppupurkua ja porapaalujen suihkupuhdistusta sekä maalausta. 

Sillan itäpäädyssä jatketaan maatuen purkua ja tehdään ponttiseinän tilkitsemistä

Viinikankadulla saattaa olla tilapäisiä liikennejärjestelyjä porapaalujen maalaukseen liittyen. 

Täitä tehdään klo 7:00-18:00 välisenä aikana. 

Viikko 29

Sillan länsipäädyssä tehdään kaivutöitä sillan alla sekä poikittaisten ponttiseinien tilkitsemistä, maa-ankkureiden porausta ja maatuen loppupurkua. 

Sillan itäpäädyssä tehdään työpenkereiden poisajoa sekä vanhan maatuen loppupurkua.

Lisäksi tehdään suojaseinän porapaalujen jatkokäsittelyä varten sekä työmaa-alueen siistimistä.

Viikko 28

Sillan pohjoispuolella tehdään kaivutöitä ja ponttiseinien tilkitsemistä sillan alla. Lisäksi puretaan vanhan sillan itäistä maatukea ja ajetaan pois pilaantunutta maata Tarastejärven jätteenkäsittelykeskukselle

Sillan eteläpuolella tehdään siirtoratojen purkua nostamalla telineputkia maasta ponttivibralla. Lisäksi poikittaisia ponttiseiniä jatketaan Cityvaraston puolella ja ajetaan työpenkereitä pois. 

Töitä tehdään klo 7:00-18:00 välisenä aikana. 

Viikko 27

Sillan pohjoispuolella tehdään työpenkereiden purkua ja ylimääräisen murskeen poisajoa. 

Sillan eteläpuolella puretaan siirtoratoja. 

Töitä tehdään klo 7:00-17:00 välisenä aikana. 

Ilmakuvasillasta ja telksti: siirtoratojen purku.

Viikko 26

Uusi silta on saatu siirrettyä paikoilleen. 

Viikolla 26 tehdään siirtoratatelineiden sekä vanhan sillan kivimuurien purkua sillan alla sekä maatöitä uuden sillan alla. 

Tiistaina 23.6 klo 6 Viinikankatu palautuu liikenteelle. 

Viikko 25

Viikolla 25 valmistaudutaan juhannuksena tapahtuvaan sillan siirtoon. Sillan pohjoispuolella tehdään maatöitä siirtoon liittyen sekä materiaalin ajoa varastoon. Siltaan asennetaan kaiteita. 

Keskiviikkona 17.6 klo 9 suljetaan Viinikankatu työmaan kohdalla. Lisätietoa kadun sulkemisesta löydät täältä

Kadun sulkemisen jälkeen aloitetaan siirtorata 3:n rakentaminen. 

Perjantaina 19.6. klo 0:00 alkaa junaliikenteen katko, jonka aikana vanha silta puretaan ja uusi silta siirretään paikoilleen. Junaliikenteen katko päättyy sunnuntaina 21.6 klo 12. 

Viinikankatu palautuu liikenteelle tiistaiaamuna 23.6 klo 6:00.

Ilmakuva maatöistä ja siirtoradasta.

Viikko 24

Maanantaina tehdään suojabetonin valu. Muita viikolla tehtäviä töitä ovat mm. muotin purku, kaiteiden asennus sekä tulevaan sillan siirtoon liittyvät maatyöt sillan pohjoispuolella. Lisäksi viikolla 24 tehdään sillan koesiirto. 

Erilaisia liikenne- ja kaistajärjestelyjä tilapäisesti Viinikankadulla. 

Viikonloppuna tehdään yöaikaan liikennekatkossa raiteen nostoa, josta saattaa aiheutua melua. 

Ilmakuva maatöistä ja suojabetonin valusta ja kaiteiden asennuksesta.

Viikko 23

Päivätyönä tehdään siltamuotin purkua, laakereiden asennusta, maatöitä nykyisen sillan pohjoispuolella sekä siltakannen eristystöitä ja suojateltan purkua. 

Ilmakuva maatöistä ja muotin ja suojateltan purusta ja laakereiden asennuksesta.

Erilaisia liikenne- ja kaistajärjestelyjä tilapäisesti Viinikankadulla. 

Viikonloppuna tehdään yöaikaan liikennekatkossa raiteen nostoa, josta saattaa aiheutua melua. 

Viikko 22

Arkisin päivätöina tehdään kannen sinkopuhallusta, vesieristystä sekä muotin purkua. 

Erilaisia liikenne- ja kaistajärjestelyjä tilapäisesti Viinikankadulla. 

Viikonloppuna tehdään yöaikaan liikennekatkossa raiteen nostoa, josta saattaa aiheutua melua. 

Viikko 21

Arkisin päivätöinä tehdään sääsuojan pystytystä ja siltamuotin purkua nykyisen sillan eteläpuolella ja porapaalujen betonointia nykyisen sillan pohjoispuolella. 

Viikonloppuna jatkuu ponttiseinän lyönti, joka aiheuttaa melua yöaikaan. 

Viikko 20

Arkisin päivätyönä muotin purkua ja porapaalujen betonointia. 

Viikolla erilaisia liikenne- ja kaistajärjestelyjä Viinikankadulla. 

Viikonloppuna jatkuu ponttiseinän lyönti, joka aiheuttaa melua yöaikaan. 

Viikko 19

Arkisin tehdään päivätyönä muotin tuplausta ja valuvalmisteluja. Perjantaina ja lauantaina sillan kannen betonointi. 

Viikolla erilaisia liikenne- ja kaistajärjestelyjä Viinikankadulla. 

Viikonloppuna jatkuu ponttiseinän lyönti, joka aiheuttaa melua yöaikaan. 

Viikko 18

Viikolla 18 tehdään sillan kannen raudoitustöitä arkipäivisin. Viinikankadulla on erilaisia tilapäisiä liikenne- ja kaistajärjestelyjä. 

Viikonloppuna  junaliikenteen katko radalla, jonka aikana jatketaan ponttiseinän lyöntiä sillan länsipuolella.

Ponttiseinän lyömisestä aiheutuu melua yöaikaan. Pahoittelemme häiriötä! 

Viikko 17

Viikolla tehdään arkisin sillan kannen raudoitusta päivisin. Viinikankadulla on erilaisia liikenne- ja kaistajärjestelyjä. 

Viikonloppuna on taas junaliikenteen katko radalla, jonka aikana tehdään ponttiseinää sillan länsipuolella.

Ponttiseinän lyömisestä aiheutuu melua yöaikaan. Pahoittelemme häiriötä! 

Viikko 16

Viikolla tehdään kannen raudoitustöitä ja muottitöitä. Viinikankadulla on erilaisia liikenne- ja kaistajärjestelyjä. 

Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä on junaliikenteen katko radalla, jonka aikana tehdään ponttiseinää. 

Ponttiseinän lyöminen sillan itäpäässä viikonloppuna aiheuttaa melua yöaikaan. Pahoittelemme häiriötä!

 

Viikko 15

Teline- ja muottitöitä tehdään maanantai-, tiistai- ja keskiviikkoöinä. Liikennettä joudutaan pysäyttämään tilapäisesti nostotöiden vuoksi. 

Maanantaista torstaihin tehdään päiväsaikaan sillan kannen raudoitustöitä. 

Viikko 14

Siirtoratojen rakentamista, telinepohjien ja telineiden tekoa sillan eteläpuolella. 

Maanantaina, tiistaina ja keskiviikkona tehdään ilta- ja työtöitä klo 18-06 välisenä aikana. 

Tehtävät työt aiheuttavat erilaisia liikenne- ja kaistajärjestelyjä. Pyöräilijöillä nopeusrajoitus 10 km/h työmaan kohdalla. 

Ilmakuva siirtoradan rakentamisesta, telineiden teosta ja telineiden pohjien teosta.

Viikko 13

Siirtoratojen rakentamista, telinepohjien ja telineiden tekoa sillan eteläpuolella. 

Viinikankadun ja Iidesaukion liittymä suljetaan ajoneuvoliikenteeltä 23.3.2020 alkaen tienkäyttäjien turvallisuuden varmistamiseksi. Kulku Iidesaukiolle tapahtuu Iidesrannan puolelta. 

Viikko 12

Siirtoratojen rakentamista, telinepohjien ja telineiden tekoa sekä mahdollisesti työnaikaisen ponttiseinän tekoa.

Viikko 11

Siirtoratojen tekoa, paalujen raudoitusta, telinepohjien rakennusta Viinikankadun länsipuolella.

Viikko 10

Ma-ti: Siirtoratojen tekoa ja siirtoradan paalutusta,
Ke: Siirtoratojen tekoa ja paalujen raudoitus radan pohjoispuolella.
To: Siirtoratojen tekoa ja paalujen raudoitus radan pohjoispuolella.

Paalujen betonointia säiden salliessa.

Viikko 9

Ma: Etelän paalujen valuvalmistelut, siirtoratojen paalutus.
Ti: Etelän paalujen valu, pohjoisen paalujen jatkaminen ja raudoitus, siirtoratojen paalutus.
Ti-ke yö: Paalujen jatkaminen ja raudoitus.
Ke: Etelän paalujenn betonointi, pohjoisten paalujen jatkaminen ja raudoitus. Siirtoratojen paalutus.
Ke-to yö: Paalujen betonointi.
To: Pohjoisten paalujen jatkaminen ja raudoitus, siirtoratojen paalutus.

Viikko 8

Ma: Etelän paalujen valuvalmistelut
Ti: Etelän paalujen valu, pohjoisen paalujen jatkaminen ja raudoitus
Ti-ke yö: Etelän paalun raudoitus ja betonointi, pohjoisen paalun jatkaminen
Ke: Etelän paalujen betonointi, pohjoisen paalujen jatkaminen ja raudoitus
To: Pohjoisten paalujen jatkaminen ja raudoitus

Lisäksi päivisin siirtoradan paalutusta ja telinepohjan tekoa.

Viikko7

Porapaalukoneen siirtoa, porapaalutusta, porapaalujen raudoitusta ja valuvalmisteluja.

Yötyöt: Maanantain ja tiistain 10.-11.2. välisenä yönä siirretään porapaalukonetta.

Viikonlopputyöt: Perjantain ja lauantain välisenä yönä (14.-15.2.) poraustöitä sekä jalankulun ja pyöräilyn väylän siirtoa. Lauantaina 15.2. päiväsaikaan kaapeleiden kaivuuta sekä tukien suojausta. Lauantain ja sunnuntain välisenä yönä (15.-16.2.) porausta. Sunnuntaina päivällä paalupedin tekoa ja suojauksia. Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä (16.-17.2.) porausta. 

Viikko 6

Porapaalupenkan viimeistelyä, korvaavien porapaalutjen tekoa.

Yötyöt: Kahden paalun poraaminen jatkuu yötöinä tiistaista 4.2. alkaen. Yötyöt päättyvät viimeistään perjantaiaamuna 7.2. Porapaalutukset aiheuttavat kaistojen sulkemisia sekä muutoksia jalankulku- ja polkupyöräliikenteen reitteihin klo 19-06 välisenä aikana. Tilapäiset reitit opastetaan maastossa.

Viikko 5

Porapaalutuskaluston siirtämistä ja porapaalutustöitä.

Yksi moottoriajoneuvojen ajokaista etelästä kaupunkiin päin pysyy suljettuna keskiviikkoon 29.1. klo 6 saakka. Sillan ali kulkeva jalankulun ja polkupyöräilyn väylä on siirretty sillan länsipuolelle.

Viikko 4

Porapaalutuksen työpenkan tekoa sekä porapaalutusta.

Viikonloppu- ja yötyöt: Työmaalla tehdään tukipaalujen porausta viikonloppuna 24.-27.1. (pe-la, la-su ja su-ma yöt) yötöinä. Työt alkavat perjantai-iltana klo 21 ja jatkuvat tarvittaessa maanantaihin klo 6 asti. Työstä saattaa aiheutua ajoittain melua lähiympäristöön.

Viikko 3

Viikonloppu- ja yötyöt: Paalujen porausta tehdään yötyönä tiistain ja keskiviikon 14.-15.1. välisenä yönä. Työ saattaa mahdollisesti jatkua myös seuraavana yönä (15.-16.1.).

Perjantaista maanantaihin 17.-20.1. paalujen valmistelua ja porausta tehdään yötöinä kaikkina kolmena yönä.

Viikko 2

Loppiaisen (6.1.) jälkeen porapaalutus jatkuu.

Viikonloppu- ja yötyöt: Lauantain ja sunnuntain (11.-12.1.) välisenä yönä sekä sunnuntaina jatkuu ponttiseinän teko. Työstä saatta aiheutua melua lähiympäristöön. Pahoittelemme häiriötä. 

Viikko 1

Lauantaina ja sunnuntaina (4.-5.1.2020) porapaalutus kaistojen välissä hiljaisen liikenteen aikana. 

Viikko 52

Työmaa on joulutauolla. Hyvää joulua!

Viikko 51

Koko viikon käynnissä olevat työt: porapaalutustyöt sillan eteläpuolella.

Viikko 50

Koko viikon käynnissä olevat työt: vesijohtoliitoksen teko, porapaalutuskaluston mobilisaatio.

Keskiviikko 11.-torstai 12.12. yöllä: sillan vanhan anturan esiin kaivuu.

Viikko 49

Maanantai 2.12. :Työmaan perustamista ja murskeen ajoa porapaalukoneen perustukseksi työmaa-alueen länsipuolella.

Tiistai 3.12.–torstai 5.12.: Murskeen ajoa ja paalukoneen perustusten tekoa työmaaalueen länsipuolella.

Liikennejärjestelyt: Viinikankadun länsipuolen jalankulun ja pyöräilyn väylä on suljettu perjantaina 29.11. Viinikan liittymän ja Ratapihankadun väliseltä osuudelta.