Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Projektipäällikkö

Janne Wikström

  • puh. 029 534 3600

Projekti-insinööri

Marja Wuori

  • puh. 029 534 3834

E18 Muurla-Lohja

Tiehanke Valmistunut Uusimaa Varsinais-Suomi

E18 Muurla-Lohja tieosuus on noin 50 kilometriä pitkä kaksiajoratainen ja nelikaistainen moottoritie Muurlan ja Lohjan välillä. Hanke toteutettiin elinkaarihankkeena ja se valmistui 2009.

E18 Muurla-Lohja

Hankkeessa rakennettiin noin 50 kilometriä pitkä kaksiajoratainen ja nelikaistainen moottoritie Muurlan ja Lohjan välille tie- ja liittymäjärjestelyineen. Hankkeeseen sisältyi myös Lohjan läntinen sisääntulotie Karnaisten eritasoliittymästä Routiolle.

Muurla-Lohja -välillä on 7 tunnelia, joiden yhteispituus on yli 5 kilometriä. Tunneleista pisin on Karnaisten tunneli (2,2 km). Tien rakentamisen yhteydessä rakennettiin myös meluntorjuntaa, pohjavesisuojauksia sekä lukuisia maisemasiltoja.

Elinkaarihanke

E18 Muurla - Lohja -moottoritien rakentaminen, hoito ja ylläpito kilpailutettiin elinkaarimallin mukaisesti yhtenä kokonaisuutena, ns. kokonaispalveluna. Sopimus solmittiin syksyllä 2005 Tieyhtiö Ykköstien kanssa. Tie valmistui vuonna 2009 ja sopimus tieyhtiön kanssa jatkuu vuoteen 2029.

Tieyhtiö vastaa tien rakentamisen lisäksi 25 vuoden ajan rahoituksesta sekä hoito- ja ylläpitotehtävistä. Tähän sisältyvät myös kohteen mahdolliset peruskorjaukset sopimuskauden ajan.

Liikenneviraston  (nykyinen Väylävirasto) tieyhtiölle maksama palvelumaksu sisältää korvauksen moottoritien käytettävyydestä sekä sen käyttämiseksi tarvittavista palveluista.

Hankkeen kokonaisarvo on n. 700 miljoonaa euroa.