Hyppää sisältöön

Väyläviraston julkaisut

2022

1/2022: Lahdenperä–Jämsä-ratayhteyden YVA – Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
2/2022: Väyläverkon resilienssi – Analyyttinen tarkastelu
3/2022: Junakuorman aiheuttamat jännitykset maanalaisten rakenteiden pinnassa – FEM-laskennan työraportti
4/2022: Esiselvitys ERTMS/ETCS-kaltevuusprofiileista – Kaltevuustiedon käyttö ERTMS/ETCS-tasolla 2
5/2022: Verkollisen palvelutason suhde aluerakenteeseen
6/2022: Tutkimus RTK-paikannuksen soveltuvuudesta ratatyön paikantamisessa
7/2022: HELRA-liikennöintiasiakirja
8/2022: Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila
9/2022: Esiselvitys liikennesääntöjen ja -rajoitusten digitalisoinnista – Liikennesääntöjen digitalisointiprosessin kuvaaminen ja tulkitsemiseen tarvittavien digitaalisten kyvykkyyksien tunnistaminen
10/2022: Tieliikenteen vaihtuvan ohjauksen ja seurantajärjestelmien palvelutasot
11/2022: Infrarakentamisen kansallinen päästötietokantahanke – Infrarakentamista palvelevan päästötiedon saatavuus, arviointimenetelmät ja tietokannan kokoamisen suunnitelma
12/2022: Uusien päällysteiden laatu – Päällysteskannerin mittaustuloksia 2018–2021
13/2022: Selvitys asiakastarpeista vähäliikenteisten maanteiden tavaraliikenteessä
14/2022: Oulu–Laurila – Tarveselvitys
15/2022: Uusien päällysteiden tasalaatuisuuden arviointi takuuaikana pintakarkeusmittauksen avulla
16/2022: Väyläviraston tilinpäätös 2021
17/2022: 5G-piensolutukiasemien tarve ja sijoittamisen ehdot vilkasliikenteisen tien tai radan läheisyydessä
18/2022: Tietotilinpäätös 2021
19/2022: ERTMS-järjestelmä ja tasoristeysten varoituslaitosten toiminnallisuus
20/2022: Hyvinkää–Karjaa-rataosan kulttuuriympäristön inventointi
21/2022: Päällysteiden vedenkestävyyden parantaminen tartukkeilla
22/2022: Sähköisten tieverkkojen jatkoselvitys
23/2022: BITU2020 – Review of the aspects connected to changing supply of bitumen on the Finnish market in the context of performance and quality assurance of asphalt concrete
24/2022: Tiemerkintöjen koneellisten ja visuaalisten kuntoarvomittausten vertailu 2021
25/2022: ERTMS-käyttöönottoprosessit ja -ohjeistukset huomioiden kyberturvallisuus – Esiselvitys
26/2022: ERTMS-järjestelmän kapasiteettianalyysi – Optimointi ETCS-tasolla 2
27/2022: Matkustajalaiturien pituudet ja pidentämistarpeet – 25.3.2022
28/2022: Kiertotalous väylänpidossa – Nykytilaselvitys
29/2022: Rataverkon raakapuun kuormauspaikkaverkon tilanne ja tulevaisuuskuva
30/2022: Liityntäpysäköintihankkeiden määrittely ja priorisointi
31/2022: Väyläviraston vastuullisuusraportti 2021
33/2022: Pyöräliikenteen kehittämishankkeet maantieverkolla
34/2022: Tampere–Jyväskylä liikenteelliset vaihtoehdot 
35/2022: Hyvinkää–Hanko-radan kapasiteetin parantaminen – Selvitys ja hankearviointi
36/2022: Kelirikon uusi tunnistusmenetelmä – Konenäön hyödyntäminen runko- ja pintakelirikon tunnistamiseen
37/2022: Epävarmuudet ja luotettavuus geoteknisessä mitoituksessa – Luotettavuus-workshop 2022
38/2022: Törmäysvaimentimien hyväksymiskriteerit - Ajoneuvoon asennettavat
39/2022: Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus – Valtakunnallinen raportti – talvi 2022
40/2022: Valtion väyläverkon investointiohjelma vuosille 2023–2030
41/2022: Ilmalan ratapihan käyttöselvitys
42/2022: Riihimäen liikennepaikan käyttöselvityksen päivitys
43/2022: T-OMHA / Kävely- ja pyöräilyväylien kunnonhallinnan kehittäminen – Projektiraportti
44/2022: T-OMHA / Liikennemerkkien ja kaiteiden kunnonhallinta – Projektiraportti
45/2022: Poikittaiset rata- ja tieyhteydet
46/2022: Aluskaluston kehitys – Aluskoon kehityksen vaikutus vesiväyliin
47/2022: Tiemerkintöjen leveyden ja paluuheijastavuuden vaikutus tienkäyttäjille
48/2022: Karjaa–Hanko-rataosuus – Kulttuuriympäristön inventointi
49/2022: Iin digiurakka 2016–2021 – Data tiedoksi, tieto työksi
50/2022: Vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivien ajoneuvojen vaikutus maantietunnelien turvallisuuteen
51/2022: Väyläviraston rautateiden EU-meluselvitys 2022 – EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys
52/2022: Väyläviraston maanteiden EU-meluselvitys 2022 – EU:n ympäristömeludirektiivin mukainen meluselvitys
53/2022: Väyläviraston sillat 31.12.2021 – Sillaston rakenne, palvelutaso ja kunto
54/2022: Lahdenperä–Jämsä-ratayhteyden YVA – Ympäristövaikutusten arviointiselostus
55/2022: Rautateiden verkkoselostus 2024
56/2022: Tampereen henkilöratapihan kehittäminen – Hankearviointi
57/2022: Matkustajainformaatiokysely 2022
58/2022: Liikenneväylien korjausvelka 2022
59/2022: Vaikutusten arviointi valtion väyläverkon investointi- ja suunnitteluohjelman laadinnassa
60/2022: Päästölaskennan mahdollisuudet Ihku-laskentapalvelussa – Selvitys
61/2022: Seinäjoen liikennepaikan toiminnallinen selvitys
62/2022: Espoo–Salo-oikorata – Yleissuunnitelma
63/2022: Espoo–Salo-oikorata – Hankearviointi
64/2022: Grip-menetelmän testaus järjestelmänä
65/2022: Nira-järjestelmän kokeilu Keski-Suomen alueella
66/2022: Päällysteen kunnon vaikutus ajoneuvoyhdistelmän polttoaineen kulutukseen
67/2022: Kerava–Lahti–Kouvola aluevarausselvitys 16.9.2022
68/2022: Selvitys Helsingin seudun asemien kehittämis- ja peruskorjaustarpeista
69/2022: Espoo–Salo-oikorata – Yleissuunnitelma, ympäristövaikutukset
70/2022: Vammalan liikennepaikan raiteistoselvitys 3.5.2022
71/2022: Lumimäärän ja tasaisuuden lasermittaus
72/2022: Optisten MD30-anturien kokeilu Mäntsälän urakassa – Talvikausi 2021–22 
73/2022: Helsinki–Pasila kapasiteettiselvitys
74/2022: Raskaan liikenteen taukopaikkaverkon kehittämissuunnitelma
75/2022: Pääteiden kehittämisen periaatteet ja tulevaisuuden tarpeet
76/2022: Siltojen ilmastopäästöistä – Sillanrakentamisen ja materiaalien päästöjen muodostuminen ja yksiaukkoisen sillan case-tarkastelu
77/2022: Väyläviraston suunnitteluohjelma vuosille 2023–2026
78/2022: Muuttuvien tulvien vaikutus siltoihin ja niiden suunnitteluun
79/2022: Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus – Valtakunnallinen raportti – kesä 2022
80/2022: Törmäyssimuloinnit ja -kokeet törmäysesteisiin
86/2022: Rautatiealueiden luonnon erityiskohteet ja hoito – Esiselvitys
87/2022: Mallintamisen mahdollisuudet pyöräliikenteen seurannassa – raportti