Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

ELY-keskus

Tie- ja rakennussuunnitteluvastaava

Ari Kuotesaho

  • 0295 038 259

Vaalan kunta

Tekninen johtaja

Matti Kaikkonen

  • 040 0855 954

Sitowise Oy

Projektipäällikkö

Matti Kokoi

  • 044 368 0683

Jylhämäntien (mt 8792) jalankulku- ja pyöräilyväylä ja Nuojuankoskentien (mt 8794) rumpujen uusiminen, Vaala

Tiehanke Suunnitteilla Pohjois-Pohjanmaa


Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus aloittaa yhteistyössä Vaalan kunnan kanssa otsikossa mainittujen suunnitelmien laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Maantien 8792 (Jylhämäntie) tiesuunnitelmaan sisältyy uuden jalankulku- ja pyöräilyväylän (pituus noin 2,8 km) suunnittelu Jylhämäntielle välille Harritie - Koskitie. Alkumatkasta jalankulku- ja pyöräilyväylä sijoittuu Vanhan Vaalantien linjaukselle ja tämä osuus parannetaan sekaliikenneväyläksi (kiinteistöille ajo sallittu). Väylä sijoittuu alkumatkastaan myös asemakaavoitetulle alueelle ja siltä osin laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma.

Suunnitelman tavoitteena on parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta ja sujuvuutta.

Maantien 8794 (Nuojuankoskentie) rakentamissuunnitelmaan sisältyy viiden maantien rummun uusimisen suunnittelu. Suunnittelussa tutkitaan myös ko. rumpujen kohdilla maantien pystygeometrian parantamista, jolla parannetaan maantien notkopaikkojen näkemäolosuhteita ja tiellä liikkujien turvallisuutta.   

Suunnittelutyö on aloitettu maastotöillä ja -inventoinneilla keväällä 2023. Suunnitelmaluonnoksia on esitelty kansalaisille maaliskuussa 2023. Jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelma on valmistunut toukokuussa 2023.

Tiesuunnitelman valmistuttua ELY-keskus asettaa tiesuunnitelman nähtäville verkkosivuillaan 30 päivän ajaksi ja huolehtii nähtävillä olon kuuluttamisesta. Tällöin kansalaiset voivat perehtyä suunnitelmaan ja tarvittaessa jättää siitä muistutuksia. Lisäksi tiesuunnitelmasta pyydetään lausunnot eri viranomaisilta sekä Vaalan kunnalta.

Lausuntojen ja muistutusten käsittelyn jälkeen liikenne- ja viestintävirasto Traficom antaa suunnitelmasta hyväksymispäätöksen. Jalankulku- ja pyöräilyväylän tiesuunnitelman valmistuttua laaditaan rakentamissuunnitelma, joka valmistuu loppuvuodesta 2023. Nuojuankoskentien rumpujen rakentamissuunnitelma valmistuu myös loppuvuodesta 2023.

Hankkeiden rakentamiskustannusarvio on yhteensä noin 2,5 milj. euroa (alv 0 %). Rakentamiskustannukset ja rakentamisaikataulu tarkentuvat suunnittelun aikana.

Jylhämäntien jalankulku- ja pyöräilyväylä on parhaillaan rakenteilla. Rummut uusitaan vuonna 2025.