Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809

Tampereen kaupunki

rakennuttamispäällikkö

Petri Kantola

  • 050 364 6095

Ramboll CM Oy

rakennuttajakonsultti

Ari-Pekka Onnela

  • 040 834 8252

Järvensivun alikäytävien parantaminen, Tampere

Ratahanke general Käynnissä Pirkanmaa Tampere

Tampere–Orivesi-rata kulkee Tampereen Järvensivun kaupunginosan läpi. Nykyiset alikäytävät  ovat tärkeitä jalankulun ja pyöräilyn kulkuyhteyksiä junaradan ali. Molemmat sillat on todettu tarkastuksissa korjausta vaativiksi. Läntinen alikäytävä peruskorjataan ja itäinen uusitaan kokonaan.

Hankkeen taustaa

Järvensivun nykyiset alikäytävät ovat huonokuntoisia kehäsiltoja. Tampereen kaupungilla on tarve parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä erityisesti Järvensivun itäisemmän alikulun väylällä.  

Hankkeen tavoitteet

Läntisemmän alikäytävän Järvensivu I osalta tavoitteena on pidentää käyttöikää korjaamalla huonokuntoinen silta ja parantaa käytettävyyttä lisäämällä alikäytävään valaistus. 

Itäisemmän alikäytävän Järvensivu II osalta tavoitteena on uusia kokonaan huonokuntoinen silta korvaamalla se  uudella avarammalla alikäytävällä, ja parantaa alittavaa väylää poistamalla korvaamalla nykyinen porrasyhteys uudella väylällä. 

Järvensivu II ak talvella 2020 ennen töiden aloittamista. 

Hankkeen eteneminen

Urakkasopimus Kreate Oy:n kanssa allekirjoitettiin joulukuussa 2019. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2020 molemmissa kohteissa.

Läntisempi alikäytävä Järvensivu I suljettiin noin neljän vuorokauden ajaksi alkukesällä 2020 korjaustyön vuoksi. Sillan kannen vesieristys uusittiin junaliikenteen juhannuskatkossa. 

Itäisemmän II:n alikäytävän kohdalla paalutukset tehtiin huhtikuussa 2020. Uusi silta rakennettiin kevään aikana nykyisen sillan viereen sen eteläpuolelle

Ratatöitä.

Uusi silta siirrettiin paikoilleen junaliikenteen liikennekatkon aikana juhannuksena 2020. Itäinen alikäytävä oli kokonaan suljettuna kesä- ja heinäkuun. 

Ratatöitä.

Uusi Järvensivu II alikäytävän alittava jalankulku- ja polkupyöräväylä otettiin käyttöön elokuun 2020 alussa. 

Uusittu Järvensivu II ak elokuussa 2020. 

Hankkeen kustannukset

Hanke toteutetaan osana perusväylänpidon rahoitusta yhteishankkeena Tampereen kaupungin kanssa. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,6 miljoonaa euroa. Väyläviraston osuuteen kuuluvat Järvensivu I:n korjaus sekä Järvensivu II:n uusiminen, ja Tampereen kaupungin osuuteen Järvensivu II:n alittavan jalankulku- ja polkupyöräväylän uusiminen sekä siihen liittyvä tukimuuri. 
Järvensivun kaupunginosassa sijaitsevat alikäytävät sijaitsevat ratakilometreillä 188+888 ja 189+410.