Yhteystiedot

Väylävirasto

projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi

  • 029 534 3809
  • etunimi.sukunimi@vayla.fi

Tampereen kaupunki

rakennuttamispäällikkö

Petri Kantola

  • 050 364 6095
  • etunimi.sukunimi@tampere.fi

Ramboll CM Oy

rakennuttajakonsultti

Ari-Pekka Onnela

  • 040 834 8252
  • etunimi.sukunimi@ramboll.fi

Hankkeen taustaa

Järvensivun nykyiset alikäytävät ovat huonokuntoisia kehäsiltoja. Tampereen kaupungilla on tarve parantaa jalankulun ja pyöräilyn edellytyksiä erityisesti Järvensivun itäisemmän alikulun väylällä.  

Hankkeen tavoitteet

Läntisemmän alikäytävän Järvensivu I osalta tavoitteena on pidentää käyttöikää korjaamalla huonokuntoinen silta ja parantaa käytettävyyttä lisäämällä alikäytävään valaistus. 

Itäisemmän alikäytävän Järvensivu II osalta tavoitteena on uusia kokonaan huonokuntoinen silta korvaamalla se  uudella avarammalla alikäytävällä, ja parantaa alittavaa väylää poistamalla korvaamalla nykyinen porrasyhteys uudella väylällä. 

Hankkeen eteneminen

Urakkasopimus Kreate Oy:n kanssa allekirjoitettiin joulukuussa 2019. Työt käynnistyivät maaliskuussa 2020 molemmissa kohteissa.

Läntisempi alikäytävä Järvensivu I suljetaan noin neljän vuorokauden ajaksi alkukesällä 2020 korjaustyön vuoksi. Sillan kannen vesieristys uusitaan junaliikenteen juhannuskatkossa. 

Itäisemmän II:n alikäytävän kohdalla paalutukset tehtiin huhtikuussa 2020. Uusi silta rakennettiin kevään aikana nykyisen sillan viereen sen eteläpuolelle

Ratatöitä.

Uusi silta siirrettiin paikoilleen junaliikenteen liikennekatkon aikana juhannuksena 2020. Itäinen alikäytävä oli kokonaan suljettuna kesä- ja heinäkuun. 

Ratatöitä.

Hankkeen kustannukset

Hanke toteutetaan osana perusväylänpidon rahoitusta yhteishankkeena Tampereen kaupungin kanssa. Hankkeen kustannusarvio on noin 1,6 miljoonaa euroa. Väyläviraston osuuteen kuuluvat Järvensivu I:n korjaus sekä Järvensivu II:n uusiminen, ja Tampereen kaupungin osuuteen Järvensivu II:n alittavan jalankulku- ja polkupyöräväylän uusiminen sekä siihen liittyvä tukimuuri. 
Järvensivun kaupunginosassa sijaitsevat alikäytävät sijaitsevat ratakilometreillä 188+888 ja 189+410.
reaktionapit
Sivu päivitetty 02.08.2020