Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Väylävirasto

Inna Berg

  • 029 534 3107

Väylävirasto

Esa Suoyrjö

  • 029 534 3293

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T

TEN-T tarkoittaa Euroopan laajuista liikenneverkkoa (Trans European Transport Network). TEN-T yhdistää Euroopan maantiet, rautatiet, sisävesireitit, meri- ja lentoyhteydet, kaupunkisolmukohdat ja multimodaalit rahtiterminaalitlaajaksi liikenneverkoksi. Tavoitteena on edistää ihmisten ja tavaroiden kestävää liikkumista jäsenmaasta toiseen mahdollisimman saumattomasti. TEN-T koostuu kolmesta verkosta: TEN-T (liikenne), TEN-E (energia) sekä eTEN (digitaalinen).

TEN-T suuntaviiva-asetuksessa määritellään Euroopan laajuinen TEN-T-verkko ja säädetään muun muassa sen väyliä ja solmukohtia koskevista laatuvaatimuksista ja aikatauluista. Suuntaviivoihin sisältyvät myös kriteereiden perusteella määritellyt liikenneverkkojen kartat.

Euroopan jäsenmaat, parlamentti ja komissio ovat päässeet alustavaan sopuun 18.12.2023 asetuksesta unionin suuntaviivoiksi. Suomi on vaikuttanut aktiivisesti EU:ssa ja sopu huomioikin erittäin hyvin Suomen neuvottelukannat (LVM tiedote 19.12.2023)  Asetus julkaistaan EU:n virallisessa lehdessä ja astuu voimaan arviolta huhti-toukokuussa. 

TEN-T-verkko koostuu kattavasta verkosta, laajennetusta ydinverkosta ja ydinverkosta. Uuden ehdotuksen mukaan verkko rakennetaan kolmessa vaiheessa: ydinverkko valmistuu vuoteen 2030 mennessä, laajennettu ydinverkko vuoteen 2040 mennessä ja kattava verkko vuoteen 2050 mennessä.

Linkki komission interaktiiviseen karttapalveluun

Ydinverkko ja kattava verkko Suomessa

Kansallisen kattavan tie- ja rataverkon pituus on noin 8 800 km, josta ydinverkon pituus on noin 2 460 km. 

Ydinverkkoon kuuluvat (*uuden asetuksen myötä verkolle nousevat) 

  • Helsingin ja Turun lentokentät
  • HaminaKotkan, Helsingin, Turun, Naantalin ja Oulun* satamat
  • Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali (RRT)
  • Helsingin, Turun, Lahden*, Tampereen*, Oulun* ja Jyväskylän* kaupunkisolmukohdat
  • Saimaan vesistöalue

Kattavaan verkkoon Suomessa sisältyy 18 lentoasemaa, 14 satamaa ja 1 rautatie- ja maantieterminaali (RRT). Lisäksi TEN-T-verkkoon kuuluvat Horisontaaliset hankkeet: Merten moottoritiet (MoS), liikenteen telemaattiset järjestelmät (SESAR, ITS, ERTMS, RIS ja VTMIS), sekä uudet teknologiat ja innovointi.

TEN-T -ydinverkkoon on valittu yhdeksän multimodaalista ydinverkkokäytävää (core network corridor). Ydinverkkokäytävistä Skandinavia-Välimeri ja Pohjanmeri-Itämeri ulottuvat Suomeen.  Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) uudistettu asetus hyväksyttiin heinäkuussa 2021.  CEF2-ohjelmakaudella (2021-2027) on huomioitu Suomen edistämän Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävän laajentaminen pohjoiseen. Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävä jatkuu nyt Suomen kautta Ruotsin Luulajan satamaan. Samalla Skandinavia-Välimeri-ydinverkkokäytävä laajennettiin Tukholmasta Luulajan kautta edelleen sekä Narvikiin Norjaan että Suomen puolelle Ouluun.

 

 

 

 

Katso myös