Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Inna Berg

  • 029 534 3107

Esa Suoyrjö

  • 029 534 3293

Euroopan laajuinen liikenneverkko TEN-T

TEN-T-verkon tavoitteena on turvallinen ja kestävä EU:n liikennejärjestelmä, joka edistää tavaroiden ja ihmisten saumatonta liikkumista. TEN-T suuntaviivat määrittävät liikenneverkkoon lukeutuvat projektit. Suuntaviivat yksilöivät liikenneverkolle asetettavat vaatimukset, kehittämisen prioriteetit sekä toteuttamisen työkalut. Suuntaviivoihin sisältyvät myös kriteereiden perusteella määritellyt liikenneverkkojen kartat.

TEN-T-verkosto koostuu kahdesta tasosta: vuoteen 2030 mennessä rakennettavasta ydinverkosta (core network) ja vuoteen 2050 mennessä rakennettavasta kattavasta verkosta (comprehensive network). TEN-T ydinverkko keskittyy tärkeimpiin yhteyksiin ja solmukohtiin. Ydinverkon toteuttamista edistää käytäviin perustuva lähestymistapa. TEN-T-verkko kattaa kaikki liikennemuodot: maantie-, ilma-, sisävesi-, meri- sekä liikennemuotojen yhdistelyn mahdollistavat alustat.

Ydinverkko ja kattava verkko Suomessa

Karttakuva ydinverkosta ja kattavasta verkosta Suomessa.

Kansallisen kattavan tie- ja rataverkon pituus on noin 8 800 km, josta ydinverkon pituus on noin 2 460 km. 

Ydinverkkoon kuuluvat:

  • Saimaan vesistöalue
  • Helsingin ja Turun kaupunkisolmukohdat
  • Helsingin ja Turun lentokentät
  • HaminaKotkan, Helsingin, Turun ja Naantalin satamat
  • Kouvolan rautatie- ja maantieterminaali (RRT)

Kattavaan verkkoon Suomessa sisältyy 18 lentoasemaa, 12 satamaa ja 1 rautatie- ja maantieterminaali (RRT). Lisäksi TEN-T-verkkoon kuuluvat Horisontaaliset hankkeet: Merten moottoritiet (MoS), liikenteen telemaattiset järjestelmät (SESAR, ITS, ERTMS, RIS ja VTMIS), sekä uudet teknologiat ja innovointi.

TEN-T -ydinverkkoon on valittu yhdeksän multimodaalista ydinverkkokäytävää(core network corridor). Ydinverkkokäytävistä Skandinavia-Välimeri ja Pohjanmeri-Itämeri ulottuvat Suomeen. Eurooppa-tasoinen pääyhteys Venäjälle kulkee Vaalimaan (tie) ja Vainikkalan (rata) kautta. Verkkojen Eurooppa -välineen (Connecting Europe Facility, CEF) uudistettu asetus hyväksyttiin heinäkuussa 2021.  CEF2  -ohjelmakaudella (2021-2027) on huomioitu Suomen edistämän Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävän laajentaminen pohjoiseen. Pohjanmeri–Itämeri-ydinverkkokäytävä jatkuu nyt Suomen kautta Ruotsin Luulajan satamaan. Samalla Skandinavia-Itämeri-ydinverkkokäytävä laajennettiin Tukholmasta Luulajan kautta edelleen sekä Narvikiin Norjaan että Suomen puolelle Ouluun.

Voit lukea aiheesta lisää Traficomin sivustolla.

Karttakuva ydinkäytävän laajennusehdotuksesta.

Katso myös

Etkö löytänyt näiltä sivuilta etsimääsi tietoa? Alle on koottu linkkejä erilaisille TEN-T -sivuille.

Tietoa TEN-T -verkosta

Euroopan komission TEN-T -sivut
Euroopan komission TEN-T karttapalvelu
EU:n projektiportaali European Investment Project Portal (EIPP)

Tietoa hakuprosessista

Euroopan komission CEF-sivut

Asetukset

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (1315/2013) unionin suuntaviivoista Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittämiseksi (pdf)
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (1316/2013) Verkkojen Eurooppa -välineen perustamisesta (pdf)

 

Tämän julkaisun sisällöstä vastaa yksin Väylävirasto, eikä se välttämättä vastaa Euroopan Unionin mielipidettä