Hyppää sisältöön

Oulainen

Valmistunut Pohjois-Pohjanmaa

Hankkeessa tehtiin ratasuunnitelma uudesta raakapuun kuormauspaikasta Oulaisissa sijaitsevan nykyisen kuormauspaikan tilalle. Uusi kuormauspaikka sijaitsee noin kilometrin päässä nykyiseltä Oulaisten liikennepaikalta Sirkkalankankaan pohjoispuolella. Ratasuunnitelma hyväksyttiin vuoden 2022 alussa ja rakentaminen kohteessa valmistui vuoden 2023 lopussa.

  • Ratasuunnitelman laatiminen 2020-2021
  • Ratasuunnitelman hyväksyminen keväällä 2022
  • Rakentaminen alkaa 4/2022
  • Hanke valmistuu loppuvuodesta 2023

Hankkeen perustiedot


Lataa hankekortti (pdf)
Aikataulu
2020-2023
Kustannukset
10 000 000 €
Vastuutahot
Väylävirasto
Tavoitteet
  • turvata toimivat ja sujuvat raakapuun toimitusketjut 
  • edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä 

Nykytila

Oulaisten nykyinen raakapuun kuormauspaikka on ahdas ja asutuksessa välittömässä läheisyydessä, minkä vuoksi junan lastaaminen yhdeltä raiteelta ei ole mahdollista. Kuormauspaikan kapasiteetti on riittämätön, kun puun kuljetusmäärien ennakoidaan kasvavan lähitulevaisuudessa merkittävästi.  

Hankkeen sisältö

Hankkeessa suunnitellaan uusi raakapuun kuormauspaikka Sirkkalankankaan pohjoispuolelle noin kilometrin päähän nykyisestä kuormauspaikasta. Valmistuttuaan uusi kuormauspaikka korvaisi nykyisen Oulaisten kuormauspaikan. Sijaintivaihtoehtoja on mietitty osana vuonna 2018 alkanutta Oulaisten kaupungin keskustan osayleiskaavan päivitystyötä.  

Suunnitelmassa lastausalueella on kaksi uutta raidetta ja vaihdetta sekä yhteys nykyiseen rataan. Lisäksi suunnittelu sisältää sähköistyksen suunnittelun lastausraiteiden päihin ja tarvittavien tieyhteyksien suunnittelun. 

Suunnitelmat on hyväksytty ja rakentaminen on aloitettu.

 

Kustannukset

Hankkeen suunnittelun ja rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 10 miljoonaa euroa. Kustannusarvio sisältää uuden raakapuun kuormauspaikan suunnittelun, rakentamisen, turvalaitteet ja nykyisen ratapihan muutostyöt. 

Vuorovaikutus

YLEISÖTILAISUUS PIDETTY 18.2.2021

Oulaisten raakapuun kuormauspaikan ratasuunnitelman yleisötilaisuus on pidetty torstaina 18.2.2021 klo 17-18:30 Teams-yhteydellä. 

Kutsu tilaisuuteen julkaistiin Väyläviraston kuulutukset -sivuilla.

Materiaalit