Hyppää sisältöön

Katso myös

Varsinais-Suomessa käynnissä olevat tiehankkeet muualla sivustolla:

Muut Varsinais-Suomessa käynnissä olevat tiehankkeet

Varsinais-Suomen erityispiirteitä ovat saaristo, telakka ja useat satamat sekä vilkas satamaliikenne. Varsinais-Suomessa on myös paljon maataloutta ja maatalouden kuljetuksia. Taajamien määrä on suuri ja seutujen välistä liikennettä on paljon.

Alueella on useita vilkkaasti liikennöityjä pääteitä ja myös monilla seututeillä on suuret liikennemäärät.  Positiivinen rakennemuutos lisää alueen elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta. Liikenteen kasvu on nopeaa ja se edellyttää useiden liikenteellisten pullonkaulojen purkamista. 

Rannikkoseudun ilmasto ja Varsinais-Suomen maaperä rapauttavat tierakenteita keskimääräistä nopeammin, mikä näkyy mm. päällysteiden kunnossa. Huonokuntoisia ja tyydyttävässä kunnossa olevia siltoja on paljon ja toteuttamista odottavat useat suuret siltahankkeet. Varsinais-Suomessa on rikas kulttuuriperintö ja monimuotoinen luonnonympäristö. Myös hirvieläinkanta on erityisen suuri Varsinais-Suomen alueella.

Hankkeiden toteutus painottuu Varsinais-Suomessa lähivuosina keskeisiin pääteihin. Valtatiellä 8 rakennetaan ohituskaistoja välille Nousiainen-Kurjenmäki ja kesällä 2018 käynnistyvät E18 Turun kehätiellä Kausela-Kirismäen 1. vaiheen parannustyöt ja valtatiellä 9 Loimaan kohdan parannustyöt. Turun kaupunkiseudulla toteutetaan maankäyttöä, asumista ja liikennettä tukevia MAL-hankkeita yhdessä kuntien kanssa. Lisäksi vuosittain peruskorjataan tai uusitaan siltoja, päällystetään teitä ja toteutetaan pienimuotoisia liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2020-2023 

Varsinais-Suomen liikenteelle ominaista:

Visualisoitu piirros Varsinais-Suomen tiestön ja liikenteen erityispiirteistä: satamat, satamaliikenne sekä telakka, seutujen välinen liikenne, maatalouden kuljetukset, rannikkoseudun ilmasto, monimuotoinen luonnonympäristö ja runsas hirvieläinkanta, rikas kulttuuriperintö sekä saaristo, useita vilkkaasti liikennöityjä pääteitä.