Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ville Kukkola

  • +358 295 029 013

Sitowise Oy

Projektinjohtaja

Harri Sivonen

  • +358 50 390 1110

Mt 354 parantaminen rakentamalla jalakulku- ja pyöräilytie Inkeroistentielle, Kouvola

Tiehanke Valmistunut Kymenlaakso

Havainnekuva Inkeroistentiestä, maantiestä 354.

Lähtötilanne

Maantie 354 (Inkeroistentie) on Inkeroisten taajaman sisääntulotie valtatieltä 15. Yhteys on laajan Inkeroisten taajaman pääväylä ja sen kautta kulkevat pääosin Inkeroisten ja Anjalan tehtaiden puutavarakuljetukset. Vilkasliikenteisellä Inkeroistentiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet olivat turvattomat, koska he joutuivat kulkemaan tien pientareilla erillisten väylien puuttuessa. Lisäksi ajoradan ylittäminen oli monessa kohdin vaarallista, koska maantiellä ei ollut suojateitä.

Tiesuunnitelma

Hankkeen rakentamisen mahdollistava tiesuunnitelma valmistui syksyllä 2019. Suunnitelma lähti Kouvolan kaupungille yleisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle marraskuun lopulla 2019. Traficom hyväksyi tiesuunnitelman. Rakentamiseen tarvittava rakennussuunnitelma valmistui alkuvuodesta 2020.

Hankkeen toteutus

Huonojen pohjaolosuhteiden takia rakentaminen jouduttiin tekemään vaiheittain. Jalankulku- ja pyöräilytie päällystetään vuonna 2024 tai 2025.

Maantien 354 välille Haminanväylä - Spännärintie (0,8 km) toteutettiin erillinen jalankulku- ja pyöräilytie ajoradan pohjoispuolelle. Lisäksi maantielle tehtiin kaksi keskisaarekkeellista suojatietä Teininkalliontien ja Äpäkiventien liittymien yhteyteen.

Hanke parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikenneturvallisuutta sekä kohentaa olosuhteita viihtyisämmäksi. Samalla luodaan mahdollisuudet jalankulkuun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämiseen Inkeroisissa.