Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Projektipäällikkö

Ville Kukkola

  • +358 295 029 013

Sitowise Oy

Projektinjohtaja

Harri Sivonen

  • +358 50 390 1110

Mt 354 parantaminen rakentamalla jalakulku- ja pyöräilytie Inkeroistentielle, Kouvola. Tiesuunitelma

Tiehanke Suunnitteilla Kymenlaakso

Kaakkois-Suomen ELY-keskus laatii tiesuunnitelmaa maantielle 354 (Inkeroistentie) välille Haminanväylä - Spännärintie. Maantien viereen rakennetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilytie sekä kaksi turvallista suojatiesaareketta.

 

Havainnekuva Inkeroistentiestä, maantiestä 354.

Nykytilanne

Maantie 354 (Inkeroistentie) on Inkeroisten taajaman sisääntulotie valtatieltä 15. Yhteys on laajan Inkeroisten taajaman pääväylä ja sen kautta kulkevat pääosin Inkeroisten ja Anjalan tehtaiden puutavarakuljetukset. Vilkasliikenteisellä Inkeroistentiellä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden olosuhteet ovat turvattomat, koska he joutuvat kulkemaan tien pientareilla erillisten väylien puuttuessa. Lisäksi ajoradan ylittäminen on monessa kohdin vaarallista, koska maantiellä ei ole nykyisin suojateitä.

Sisältö, tavoitteet ja vaikutukset

Maantien 354 välille Haminanväylä - Spännärintie (0,8 km) toteutetaan erillinen jalankulku- ja pyöräilytie ajoradan pohjoispuolelle. Lisäksi maantielle tehdään kaksi keskisaarekkeellista suojatietä Teininkalliontien ja Äpäkiventien liittymien yhteyteen.

Hanke parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ja liikenneturvallisuutta sekä kohentaa olosuhteita viihtyisämmäksi. Samalla luodaan mahdollisuudet jalankulkuun ja pyöräilyn kulkutapaosuuden lisäämiseen Inkeroisissa.

Tiesuunnitelma ja osallistumismahdollisuudet

Hankkeen rakentamisen mahdollistava tiesuunnitelma on valmistunut syksyllä 2019. Suunnitelma lähti Kouvolan kaupungille yleisesti nähtäville ja lausuntokierrokselle marraskuun lopulla 2019. Tiesuunnitelma on tällä hetkellä hyväksynnässä Traficomissa. Rakentamiseen tarvittava rakennussuunnitelma  on valmistunut alkuvuodesta 2020.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan vuonna 2020. Huonojen pohjaolosuhteiden takia rakentaminen joudutaan tekemään vaiheittain ja lopullinen asfalttipäällyste toteutunee vuonna 2024 tai 2025.